Jego Ekscelencja Konsul Honorowy Géza Cséby

Człowiek nigdy nie wie

jak wysoko go Bóg postawi

(JPII)

Jego Ekscelencja Konsul Honorowy Géza Cséby

Ogromna szkoda, że nie będzie Pan z nami na 3. Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej Poznań – Kalisz –Russowo. Wiemy, że przyjęcie tak prestiżowego tytułu Konsula Honorowego nakłada wiele nowych obowiązków a co za tym idzie, ograniczeń czasowych. Rozumiemy. To wszystko usprawiedliwia.

Szkoda jednak, że nie będzie Pan mógł osobiście odebrać przyznanego Panu PASZPORTU AFORYSTOKRACJI , który został przyznany na ostatnim posiedzeniu Kapituły Paszportu i Zarządu WO ZLP.  Miał być wręczony podczas  3 MKP. Postaramy się przekazać go w innym, dogodnym Panu terminie.
Jeszcze raz gratulujemy tak wielkiego,  międzynarodowego uznania!
Czujemy się wyróżnieni i dumni z tego, że mieliśmy szansę bycia z Panem na wielu listopadowych spotkaniach. Dziękujemy za udział Pana w projekcie „Jak podanie ręki”, który już w tej chwili ma dziesiątą publikację (polsko-angielską). To właśnie Pan był tłumaczem, na język węgierski, pierwszej antologii z cyklu “Jak podanie ręki”, w której znalazła się  twórczość 69. poetów z Polski i bliskich nam autorów ze świata. Uwierzyliśmy wtedy, że dzięki takim ludziom jak Pan, możliwa będzie nie tylko kontynuacja tego projektu, ale również inne literackie przedsięwzięcia.
Z serca gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!
Zarząd i Członkowie
Wielkopolskiego oddziału Związku Literatów Polskich

Otwarcie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej

w Keszthely

3 czerwca 2019 w budynku Ambasady RP w Budapeszcie uroczyście zainaugurowano działalność konsulatu RP w Keszthely.
Konsulat w Keszthely to druga, po Segedynie tego typu placówka na Węgrzech. W otwarciu nowej placówki uczestniczył ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie prof. Jerzy Snopek i konsul Marcin Sokołowski.  Otwarcie konsulatu poprzedziła uroczysta sesja Rady Miasta Keszthely, z okazji Dni Miasta, podczas której uhonorowano osoby, które położyły różne zasługi dla miasta. W tym zacnym gronie znalazł się też Géza Cséby.

Nową placówką kierować będzie konsul honorowy Géza Cséby. Akt powołania wręczył mu podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP Piotr Wawrzyk, a dokument uprawniający do wykonywania kierownika urzędu konsularnego, czyli exequatur, sekretarz stanu w Ministerstwie Handlu i Spraw Zagranicznych Węgier Csaba Balogh. Przy tej okazji odbyły się również polsko-węgierskie konsultacje dotyczące współpracy konsularnej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele środowisk i organizacji polonijnych, a także burmistrz Keszthely Ferenc Ruzsics.

Dwa dni wcześniej, 1 czerwca w Keszthely, z udziałem ambasadora RP na Wegrzech Jerzego Snopka oraz konsula RP Marcina Sokołowskiego odsłonięto tablicę informującą o konsulacie oraz poświęcono pomieszczenia konsularne, które znajdują się w gmachu ratusza. W uroczystościach oprócz władz węgierskich udział wzięły także delegacje miast partnerskich z Polski, ze Starego Sącza oraz z Piwnicznej. Z okazji otwarcia polskiego konsulatu władze miasta Keszthely ufundowały okolicznościową plakietkę.

Nowy konsul honorowy ukończył Wyższą Szkołę Finansów i Księgowości oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Budapeszteńskiego i to właśnie humanistyka stała się jego życiem i pasją. W 2014 r. na Uniwersytecie w Szegedzie obronił rozprawę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych. W latach 1979 – 2008 był dyrektorem centrum kultury w Keszthely. Jest inicjatorem kontaktów węgiersko-polskich, przede wszystkim w dziedzinie kultury. Poeta, literat, przedstawiciel wybitnej i zasłużonej polsko-węgierskiej rodziny jest autorem ponad 300 opracowań naukowych i artykułów, redaktorem wydań książkowych. Główną tematyką rozpraw naukowych są: literatura i historia kultury okresu Oświecenia.

Na zdjęciu: konsul Géza Cséby i wiceminister Piotr Wawrzyk. Fot. Ambasada RP w Budapeszcie

Keszthely - ratusz i Teatr Balatonu (Balaton Színház)

Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Keszthely

8360 Keszthely

Fő tér 1. (budynek ratusza w Keszthely)

Godziny urzędowania: środa 11:00-14:00 lub po wcześniejszym umówieniu

tel. dyżurny: +36 30 956 44 99

e-mail: konzulkeszthely@gmail.com

Kierownik – konsul honorowy Géza Cséby

Zasięg działania urzędu konsularnego obejmuje komitaty Veszprém i Zala

Na zdjęciu: ratusz i Teatr Balatonu (Balaton Színház) w Keszthely

INAUGURACJA KONSULATU RP W KESZTHELY FOT. AMBASADA RP W BUDAPESZCIE

Sekretarz stanu w węgierskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu Csaba BaloghKonsul honorowy Géza Cséby i podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr WawrzykGéza Cséby i Piotr WawrzykGéza Cséby, ambasador RP na Węgrzech Jerzy Snopek i Csaba BaloghGéza Cséby i Csaba BaloghGéza CsébyGéza Cséby

 

Géza Cséby i burmistrz Keszthely Ferenc RuzsicsJerzy SnopekPiotr WawrzykPlakietka z okazji otwarcia konsulatu w Keszthely

 ŻYCIORYS:

Géza Cséby (ur. 7 stycznia 1947 w Keszthely) – węgierski poetapisarztłumacz literatury pięknejhistoryk literaturykulturoznawca.

Ojciec Géza Cséby, matka Halina Waroczewska – uchodźca z Polski z 1939. Żona Erika Szigeti, dzieci: Géza (1985), Katalin (1988).

Studia ukończył w Budapeszcie: Wyższa Szkoła Finansów i Księgowości (1972) oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa (1983). W 2014 r. na Uniwersytecie w Szegedzie obronił rozprawę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych.

Debiutował w roku 1983 na łamach dwumiesięcznika Somogy; ale pierwsze jego tłumaczenia ukazały się w regionalnym dzienniku Veszprémi Napló już w roku 1960. Redaktor kwartalnika Hévíz (1993), jest członkiem redakcji czasopism Pannon Tükör (Lustro Pannońskie) i Magyar Jövő (Węgierska przyszłość). Jest autorem ponad 300 opracowań naukowych i artykułów. Jest także redaktorem wydań książkowych. Główną tematyką rozpraw naukowych są: literatura i historia kultury okresu Oświecenia.

W latach 19792008 był dyrektorem Centrum Kultury im. Károlya Goldmarka w Keszthely. Jest inicjatorem kontaktów węgiersko-polskich, przede wszystkim w dziedzinie kultury. Jest autorem i realizatorem projektów tablic pamiątkowych ku czci kontaktów polsko-węgierskich w Starym Sączu, w Piwnicznej-Zdroju i w Marcinkowicach. Od marca 2019 r. Honorowy Konsul RP w Keszthely.

Ważniejsze dzieła własne

 • A könnyek íze. Lengyel költők és írók. (przekłady, 1994)
 • Ákombák (wiersze dla dzieci, 1995)
 • Száztíz esztendő. Adatok a keszthelyi ipartestület történetéhez. (1996)
 • Életrajzi vázlatok. Mickiewicz, Grottger, Matejko. (1998)
 • Póni ette makaróni (wiersze dla dzieci, 1999)
 • A keszthelyi zsidóság története 1699-1999 (współautor, 1999)
 • Dukai Takács Judit a Balaton-vidék egyik korai tájleírója (2002)
 • Eltékozolt ajándék/Zmarnowane dary, Lengyel költők kisantológiája/Mała antologia poetów polskich (dwujęzyczna, przekłady, 2003)
 • Ábécé. Móra Ferenc emlékének. (wiersze dla dzieci, 2003)
 • Az égbolt hajfonatai/Warkocze niebios. XX. századi lengyel költők/ poeci polscy XX wieku (dwujęzyczna, przekłady, 2003)
 • A „Goldmark” 55 éves a keszthelyi Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház (2008)
 • Sors-címerkép. Mozaikok egy család XIX. és XX. századi történetéből. (2009)
 • A csend visszhangjai. Lengyel költők a XX. és XXI. század fordulóján. (przekłady, 2010)
 • Portret rodzinny. Burzliwe losy moich polskich i węgierskich przodków. (2011)
 • Jak podanie ręki. T. 1 (Kézfogás. Köt. 1), red. Danuta Bartosz, Kalina Izabela Zioła, Géza Cséby; tł. Géza Cséby (2013)
 • Vasárnapi koncert/Niedzielny koncert (dwujęzyczna, wiersze, 2014)
 • A. V. de Thracy: Napok áttetsző léptei / Les limpides avancées des heures (dwujęzyczna, przekłady, 2016)
 • A Keszthelyi Helikon. Gróf Festetics György szerepe a magyar művelődéstörténetben. (2017)

Członkostwa

 • Związek Pisarzy Węgierskich
 • Towarzystwo Literackie im. D. Berzsenyi’ego
 • Towarzystwo Literacko-Kulturalne im. M. V. Csokonai’ego
 • Towarzystwo Propagatorów Kultury
 • Związek Historyków Literatury
 • Towarzystwo Muzyczne im. J. Simándy’ego (prezes)
 • Związek Kulturalno-Oświatowy
 • Fundacja Ładnej Węgierskiej Wymowy (prezes)
 • Fundacja Zagospodarowania Terenów Publicznych Miasta Keszthely (prezes)
 • Towarzystwo im. J. Piłsudskiego
 • Towarzystwo Literackie im. Cypriana Norwida

Odznaczenia i wyróżnienia