Maria Duszka w Radiu Poznań i w Radiu Wilno

Wywiad Teresy Markiewicz z Marią Duszką w Radiu Wilno:

Wywiad Krystyny Różańskiej – Gorgolewskiej z Marią Duszką w Radiu Poznań

 https://radiopoznan.fm/audycja/reportaze/maria-duszka

Maria Duszka jest poetką, dziennikarką, bibliotekarką i animatorką kultury. Wydała kilkanaście tomików wierszy. Utwory Duszki zostały przełożone na język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i serbski, były publikowane w czasopismach i antologiach w Stanach Zjednoczonych i Serbii. Rozmowa skupiła się wokół najnowszego dwujęzycznego tomiku. Z poetką rozmawiała Krystyna Różańska Gorgolewska.