ZARZĄD

Prezes Zarządu:   Maria Duszka  maria.duszka@wp.pl

Członkowie Zarządu:

Urszula Zybura wiceprezes Zarządu  urszulazybura52@gmail.com

Krzysztof Galas – skarbnik

członkowie Zarządu:  Paweł Płócienniczak i Adam Wiśniewski

Komisja rewizyjna:

Zygmunt Krasuń i Marek Preisler

Sąd Koleżeński:

Przewodnicząca: Eugenia Zawidzka

Członkowie: Danuta Bartosz i Andrzej Mularczyk
 

Danuta Bartosz dbartosz@o2.pl