ZARZĄD

Prezes:

Krzysztof Galas  krzysztofgalas@op.pl

Członkowie Zarządu:

Urszula Zybura wiceprezes Zarządu  urszulazybura52@gmail.com

Paweł Władysław Płócienniczak – wiceprezes Zarządu

członkowie Zarządu:

Ada Jadwiga Matysiak – skarbnik

Paweł Buksalewicz – sekretarz

Małgorzata Jańczak – członek Zarządu do spraw wydawniczych

Lech Nawrocki – członek Zarządu

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący – Marek Dariusz Preisler,

Członkowie:

Zygmunt Krasuń  i Piotr Świątkowski

Sąd Koleżeński:

Przewodnicząca: Eugenia Zawidzka

Członkowie:

Lech Lament oraz Andrzej Mularczyk