ZARZĄD

Jolanta Szwarc – prezes Zarządu   jsszwarcowie@wp.pl

 

Zarząd:

Ares Chadzinikolau – wiceprezes Zarządu      jahares@o2.pl

Urszula Zybura – wiceprezes Zarządu      urszulazybura52@gmail.com

Ada Jadwiga Matysiak  – skarbnik Zarządu  ada.matysiak@interia.pl

Stanisław Szwarc – sekretarz Zarządu   jsszwarcowie@wp.pl

Edyta Kulczak  – członkini Zarządu  poczta@edytakulczak.pl

 

Komisja Rewizyjna:

 

Paweł Buksalewicz

Maria Duszka

Marek Słomiak

 

 

Administrator strony:

Danuta Bartosz        dbartosz@o2.pl

Tomasz Kruczek     krucze.wici@gmail.com