ZARZĄD

Członkowie Zarządu:

Urszula Zybura wiceprezes Zarządu  urszulazybura52@gmail.com

Krzysztof Galas – wiceprezes i skarbnik

członkowie Zarządu:  Paweł Płócienniczak 

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący – Marek Preisler,

wiceprzewodniczący: Zygmunt Krasuń  

Sąd Koleżeński:

Przewodnicząca: Eugenia Zawidzka

Członkowie:

Danuta Bartosz dbartosz@o2.pl   oraz Andrzej Mularczyk