PROTOKÓŁ KULTURALNY

Poznańskie pismo kulturalne

WERSJA W PDF:

Ukazał się kolejny „Protokół kulturalny”, Kwartalnik wydawany od 1997 roku przez Jerzego Grupińskiego – prowadzącego Klub Literacki „Dąbrówka” w Poznaniu.

kontakt: www; e-mail: jsszwarcowie@wp.pl
Redakcja − red. naczelny: Jerzy Grupiński; adres: ul. Dolina 20 m. 15, 61-551 Poznań, tel.: (0-61) 833 04 83

Korekta i skład: Stanisław Szwarc

ISSN: 1506-1833, periodyczność: kwartalniki; medium: papierowe, format: A4; objętość: 28 stron

„Protokół Kulturalny”, pod redakcją Jerzego Grupińskiego, ukazujący się drukiem w Poznaniu, można pobrać w PDF do lektury w tutejszej witrynie. Jest dostępny od  numeru 53. 

Protokół Kulturalny nr 53. Poznań 2015

Protokół Kulturalny nr 54, 55. Poznań 2015

Protokół Kulturalny nr 56. Poznań 2016

Protokół Kulturalny nr 57. Poznań 2016

Protokół Kulturalny nr 58. Poznań 2016

Protokół Kulturalny nr 59-60. Poznań 2017

Protokół Kulturalny nr 61. Poznań 2017

Protokół Kulturalny nr 62. Poznań 2017

Protokół Kulturalny nr 63. Poznań 2017

Protokół Kulturalny nr 64. Poznań 2018

Protokół Kulturalny nr 65. Poznań 2018

Protokół Kulturalny nr 66. Poznań 2018

Protokół Kulturalny nr 67. Poznań 2018

Protokół Kulturalny nr 68. Poznań 2019

Protokół Kulturalny nr 69.  Poznań 2019

Protokol-Kulturalny nr 70. Poznań 2019

Protokół Kulturalny nr 71 -72. Poznań 2019 – 2020

Protokół Kulturalny nr 73. Poznań 2020

  Protokół Kulturalny nr 74 Poznań 2020

Protokół Kulturalny nr 75 – 76 Poznań 2021

Protokół Kulturalny 77 Poznań 2021

db