AUDYCJE

4. Wiersze Danuty Bartosz – „triduum Paschalne”: https://zlpinfo.eu/images/pliki/audio/bartosz.mp3                                                                                                                     27:53

5. Poezja śpiewana Danuty Bartosz

6. Eleni – Złote przeboje (słowa: Lech Konopiński)

7. Kapela zza winkla – słowa: Lech Konopiński

8. Poezja śpiewana Józefa Swędrowskiego:

9. Audycje: Ginczanka”, Helena Gordziej, Lech Konopński, Lech i Hanna Konopińscy, Stanisława Łowińska, Ryszard Podlewski, Papusza, Urszula Zybura M. Manasterski:

audycje