Krzysztof Galas. Kilka słów o prezesie WO ZLP

Poeta, prozaik,  dziennikarz,  bard, kompozytor – Autor 10 tomów poetyckich i 4 książek prozatorskich − Krzysztof Galas  2  grudnia 2022 roku został wybrany na stanowisko prezesa Wielkopolskiego Oddziału ZLP.

Jego wiersze publikowane były w wielu antologiach i almanachach, a także czasopismach kulturalnych. Można je było usłyszeć na antenie Programu I Polskiego Radia, Radia Poznań oraz Radia Emaus. Poezja Krzysztofa Galasa była tłumaczona na ponad dwadzieścia języków, między innymi: niemiecki, rosyjski, hiszpański, angielski, esperanto, grecki, ukraiński, wietnamski, bułgarski, ormiański, francuski, szwedzki. Twórca wielu felietonów literackich, między innymi dotyczących spraw środowiska osób niewidomych. Od 2006 r. jest członkiem Związku Literatów Polskich.

Od wielu lat prowadzi cykliczne spotkania literackie: „Spotkania swobodnej myśli” od 2012 r., „Ogród wyobraźni” − od 2018 r., „Literacko-muzyczny kołowrotek” − od 2022 roku. Bywa jurorem konkursów poetyckich, chętnie wspomaga początkujących poetów w redagowaniu debiutanckich książek.

Od 2017 do 2020 roku był zastępcą Redaktora Naczelnego literackiego czasopisma „Krajobrazy Kultury”.

Od 2018 r. jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Jest pomysłodawcą i fundatorem statuetki „Władysław”, która nawiązuje do zasług dla kultury polskiej Władysława Stanisława Reymonta – Noblisty. Stanowi ona podziękowanie za aktywność twórczą i wkład dla środowiska kultury. Laureatami są twórcy z kraju i zagranicy, między innymi z Ukrainy, Włoch, Litwy i Izraela.

W 2014 roku odznaczony odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. W 2018 roku odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W 2018 r. otrzymał Nagrodę Literacką IANICJUS im. Klemensa Janickiego, a w 2022 r. – Odznakę Honorową Związku Literatów Polskich za wybitne zasługi oraz srebrny medal „Labor Omnia Vincit”, przyznany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego za krzewienie idei pracy organicznej. Jest czynnym działaczem społecznym, także na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. W 2018 r. uzyskał I miejsce w Wielkopolsce i II miejsce w Polsce w kategorii: Idol Środowiska, w plebiscycie organizowanym corocznie przez fundację „Szansa dla Niewidomych”.

Jest w komitecie organizacyjnym w sprawie utworzenia Domu Twórcy – Seniora.

W 2022 r., będąc wiceprezesem WO ZLP, samodzielnie zorganizował VI Międzynarodową Konferencję Poetycką, zapraszając ponad 40 poetów z Polski i ze świata.

2.12.2022 Krzysztof Galas został wybrany na stanowisko prezesa Wielkopolskiego Oddziału ZLP.

Życzymy Prezesowi spełnienia wszystkich zamierzeń.

Boże Narodzenie i nadchodzący Nowy Rok to jest czas, który napełnia nas nadzieją. Georges Bernanos powiedział: „Nadzieja jest ryzykiem, które trzeba podjąć”. Prezesie, przed Tobą więc wyzwanie!

Stanowisko prezesa w świecie komercji jest wyjątkowo trudne. Działalność oddziału ZLP jest uzależniona od uzyskania środków i rozmachu ustalonego programu działania.  Krzysztof Galas, będąc od początku maja tego roku wiceprezesem WO ZLP, pokazał, że w ciągu sześciu miesięcy można wykonać coś, co było raczej niemożliwe − w krótkim czasie zdążył opracować program VI Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej, odważnie poszerzając jej zasięg tematyczny, edytorsko-wydawniczy i logistyczny, a przede wszystkim innowacyjny. 

Po raz pierwszy prezentacja antologii litewskiej odbyła się w Palmiarni Poznańskiej. Przewodnik pokazał gościom konferencji 111-letni dorobek Palmiarni – dydaktyczno-wystawowej placówki botanicznej znajdującej się w poznańskim parku Wilsona. Na powierzchni 4600 m² (46 000 m³) w 12 pawilonach prezentowanych jest około 1100 gatunków egzotycznych drzew i roślin, a w akwarium 170 gatunków ryb oraz ponad 50 gatunków roślin wodnych. Palmiarnia Poznańska jest największą w kraju i jedną z największych w Europie.

Po raz pierwszy odbyła się autorska prezentacja wydanych dziewięciu książek. Było to raczej niemożliwe, a jednak…

Więcej o konferencji można przeczytać w  Gazecie Autorskiej IMPRESJee.pl http://www.impresjee.pl/category/impresjee-pl/

  w relacji red. Stefanii Pruszyńskiej pt. „VI Międzynarodowa Konferencja Poetycka w Poznaniu  i Kaliszu”:

VI Międzynarodowa Konferencja Poetycka w Poznaniu i Kaliszu

Zdjęcie Palmiarnia Poznańska dobra na niepogodę