„To mu się należało”: dwie książki Łukasza Wierzbickiego na liście lektur obowiązkowych w Polsce

„Afryka Kazika” i „Dziadek i niedźwiadek” − dwie książki naszego kolegi Łukasza Wierzbickiego znalazły się na liście szkolnych lektur obowiązkowych dla szkół podstawowych wśród takich nazwisk autorów książek, jak: Hans Christian Andersen, Jan Brzechwa, Czesław Centkiewicz, Julian Tuwim, Leszek Kołakowski, Maria Krueger, Astrid Lindgren, Hugh Lofting, Janina Porazińska. Jestem dumna z ŁUKASZA − dołączył do znanych klasyków Polski i świata. Gratuluję!

Wczoraj, 19 grudnia 2022 roku, w Bibliotece Raczyńskich odbyła się kolejna promocja książki „Afryka Kazika”.     Z wielką przyjemnością uczestniczę w spotkaniach Łukasza z uczniami szkół podstawowych  w wieku 7-12 lat. Właśnie wczoraj odbyło się kolejne spotkanie z dziećmi z Ukrainy, zorganizowane przez Switłanę Bresławską. Pomimo bariery językowej dzieci wszystko zrozumiały. Switłana bardzo rzadko interweniowała jako tłumacz.

A spontaniczna reakcja dzieciaków była imponująca. Z niedowierzaniem podziwiałam ich inteligencję i wiedzę o zwierzętach. Rozpoznawały je po śladach. Aktywna reakcja dzieci sprowokowała Łukasza do przedłużenia spotkania, w którym w nagrodę poza wręczoną im książką „Afryka Kazika” zaprezentował drugą książkę „Dziadek i niedźwiadek”. Pokazał także slajdy z własnej podróży śladami Kazika w Afryce, na którą wybrał się z żoną i dziećmi…  ale już nie na rowerze.

Nie sposób nie wspomnieć, że spotkanie odbyło się dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, które pomogło Fundacji Literackiej „Jak podanie ręki” w wydaniu książki  w nakładzie 1000 egzemplarzy. W 2017 roku fundacja wydała przekład na język ukraiński autora Stanisława Pagaczewskiego pt. „Porwanie Baltazara Gąbki”, z ilustracjami Alfreda Ludwiga  − ilustratora postaci „Bolka i Lolka”. Książki zostały rozdane w Charkowie, dla dzieci z Centrum Kultury Polonii Uniwersytetu im. W. Karazina.

Danuta Bartosz,  prezes Fundacji Literackiej „Jak podanie ręki”