Konkurs „Aforyzmy w komiksie”

Konkurs jest objęty patronatem Starosty Pilskiego

patronat starosta_pilski

pila zse          logo psnjn             logo jak_podanie_reki

Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile,

Fundacja Literacka „Jak podanie ręki“

oraz

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego oddział w Poznaniu

zapraszają do udziału w III edycji konkursu:

„Aforyzmy w komiksie”

uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z Wielkopolski.

Szkoły, które zadeklarowały udział w konkursie przesyłają prace uczniów do 19 marca 2021 na adres: m.michalska@zse.pila.pl

Konkurs jest jednoetapowy.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach organizatorów.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się w kwietniu 2021 r. 

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile.

Regulamin konkursu oraz wszystkie dokumenty dotyczące konkursu są zamieszczone w załącznikach.

Koordynator konkursu:

Henryk Liszkiewicz

 Załączniki:

db