Ogłosili Kalisz Stolicą Zagłębia Aforyzmu

Publikacje i książki, Ogłosili Kalisz Stolicą Zagłębia Aforyzmu - zdjęcie, fotografia

Portal zyciekalisza.pl28/10/2020 14:18

Epidemia znacznie ograniczyła rozmiary IV Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej, ale nie przeszkodziło to jej uczestnikom ogłosić nasze miasto Stolicą Zagłębia Aforyzmu.

    Dawno już zauważono, że z jakichś przyczyn właśnie w Kaliszu żyje i tworzy stosunkowo wielu aforystów, na czele z Urszulą Zyburą, uznawaną przez niektórych za następczynię Stanisława Jerzego Leca. Stąd wybór miejsca konferencji, ale też wspomniany tytuł. Zamiast planowanych trzech, konferencja ograniczyła się do jednego dnia. Choć nie dojechali goście z zagranicy, spotkanie poetów i aforystów odbyło się – tak jak planowano – w Klubie Komoda przy ul. Niecałej.

Rozpoczęło się od wspomnienia o zmarłym przed 11 laty Nikosie Chadzinikolau, prozaiku, poecie, tłumaczu i historyku literatury, a zarazem wieloletnim prezesie Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Każdy z aforystów uczestniczących w spotkaniu odczytał po dwa jego utwory. Zebranie Klubu Aforystów otworzyła U. Zybura, prezentując książkę wydaną z okazji IV Konferencji i współfinansowaną przez Miasto Kalisz. Później każdy z twórców dzielił się z pozostałymi przykładami wybranymi spośród swoich aforyzmów. Zaskakujący sposób propagowania aforystyki udokumentowany filmem przedstawił Paweł Buksalewicz, który wspólnie z innymi miłośnikami tego gatunku twórczości literackiej ustawił na jednej z lokalnych dróg w swojej gminie kierunkowskazy w formie aforyzmów.

Zaprezentowano również reportaż z uroczystości przyznania prestiżowej nagrody muzycznej Vision Music Award LA/USA za rok 2020 Aresowi Chadzinikolau, synowi Nikosa, wybitnemu muzykowi, ale też poecie, wykładowcy akademickiemu i obecnemu prezesowi ZLP w Wielkopolsce. Zebranie zakończyła wspólna kolacja.

Dodajmy, że wśród uczestników konferencji – obok już wymienionych – znaleźli się m.in. Paweł Władysław PłócienniczakKrzysztof MartynaJacek WysockiDanuta BartoszIrena CzechMaria Duszka oraz Adam Wiśniewski, autor świeżo wydanych dwóch tomów aforyzmów – „Winne myśli” i „Lustro Fenickie”.

(kord)

więcej: Życie Kalisza

plakat ze zdjęciem (foto):  Paweł W. Płócienniczak

db