IV Międzynarodowa Konferencja Poetycka w Kaliszu

Tegoroczna, IV Międzynarodowa Konferencja Poetycka, odbyła się w Kaliszu. Pierwszego dnia, w piątek 23 października, zaskoczeniem dla uczestników i organizatorów było ogłoszenie przez  Premiera RP  mających obowiązywać  w całym kraju od następnego dnia, 24 października, zasad sanitarno-epidemiologicznych czerwonej strefy, a więc wyznaczonych przez rząd ostrzejszych niż dotąd rygorów dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia publicznego podczas nasilającej się pandemii. Z uwagi na to, że nowy reżim sanitarny uniemożliwiał spotkania zaplanowane na sobotę, drugi dzień wydarzenia, organizatorzy byli zmuszeni przyjąć ad hoc  kompromisowe  rozwiązanie  – w piątek zrealizować dwudniowy program Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej.

Nowa formuła z komasacją  dwudniowego programu  konferencji, stworzona  pod presją tak nadzwyczajnych okoliczności, wymagała nie lada mobilizacji, a nadto godzenia przyjętego nowego planu z godziną obowiązywania oficjalnego zakazu przemieszczania się  czy – jak się okazało – także ograniczenia liczby uczestniczących w spotkaniach do 5 osób. W tych warunkach, aby nie złamać wprowadzonych zasad, organizatorka konferencji Danuta Bartosz – prezes Fundacji Literackiej Jak podanie ręki oraz dr Ares Chadzinikolau – prezes Wielkopolskiego Oddziału ZLP, wykazując się niemal  ekwilibrystyczną sztuką  kompilacji programowych wydarzeń dwóch dni konferencji, zdołali nawet  zaaranżować wieczór, a raczej noc poetycką.  Urszula Zybura, kolejny raz  znakomicie poprowadziła w  ramach możliwego skromnego limitu czasowego, ponaddwuipółgodzinnego, nie tylko Aforystykon, lecz połączyła go, zgodnie z nową propozycją programu,  z  Zaduszkami poetyckimi, prelekcjami, referatami i promocją kwartalnika Wielkopolski Widnokrąg.  

 Aforystykon przed jubileuszem ćwierćwiecza istnienia

Z historią Aforystykonu, którego początki sięgają lat 90. ub. wieku, zapoznała obecnych na wydarzeniu Urszula Zybura – pomysłodawczyni, inicjatorka, twórczyni i realizatorka już dwudziestu czterech  jego edycji. Pierwsze spotkania aforystów odbywały się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kaliszu. To w tej książnicy 5 edycji Pojedynków oraz Turniejów Aforystów prowadziły jej dyrektor Janina Patysiak  i Urszula Zybura. Wydarzeniu nadano nazwę Aforystykon  dopiero w 2001 roku. Dotychczasowy 24-letni żywot Aforystykonu obejmuje dorobek organizowanych przed 2001 rokiem  5 lat spotkań aforystów w kaliskiej bibliotece i 19 lat kolejnych edycji tego wydarzenia. I tak oto w 2021 roku będziemy  świętować w Kaliszu jubileusz 25-lecia Aforystykonu.

W tegorocznym, XXIV Aforystykonie,  uczestniczyli wraz z organizatorami mieszkający w Kaliszu nasi poeci oraz członkowie Klubu Aforystów  przy WO ZLP: Irena Czech, Adam Wiśniewski i Krzysztof Martyna.

V Po-tyczki aforystów

W tradycję Aforystykonu, od pięciu lat, wpisuje się coroczna publikacja książki  pt. Po-tyczki aforystów. Pomieszczamy w niej twórczość i biogramy ponad 40 aforystów. Oprawę plastyczną tego wydawnictwa  przygotowują  Lech Lament i Jacek Wysocki.  W tym roku  V Po-tyczki aforystów zostały poszerzone o rozdział opracowań programowych: referaty, eseje  i poezję uczestników biorących udział w Konferencji. Nie wydaliśmy odrębnego almanachu konferencyjnego. 

Wielkopolski Widnokrąg

Fundacja literacka Jak podanie ręki, współpracując z  Wielkopolskim Oddziałem ZLP,  zamieściła 10 września br. w sieci i na kilku portalach oraz Facebooku  pierwszy numer kwartalnika  Wielkopolski Widnokrąg. Kwartalnik Wielkopolski Widnokrąg jest nową realizacją i zarazem wyzwaniem mającym umożliwić rozwój działalności terenowych inicjatyw twórczych i wymianę informacji o dokonaniach artystycznych i kulturalnych wybranych mniejszych ośrodków Wielkopolski. Współpracę regionalnych i lokalnych środowisk twórczych postrzegamy jako stwarzającą nowe szanse na odkrywanie osób utalentowanych i patronowanie ich twórczości, podniesienie świadomości twórczej młodych artystów i artystów amatorów, nadawanie wyższej  rangi wydarzeniom regionalnym i rozbudzanie społecznego zainteresowania sztuką w różnych ośrodkach regionalnych. Kwartalnik Wielkopolski Widnokrąg redagują: Edyta Kulczak,  Danuta Bartosz i Witold Zakrzewski.

Wielkopolski_Widnokrąg_No1

 

Zaduszki Poetyckie

Danuta Bartosz kilka słów poświęciła 85. rocznicy urodzin Nikosa Chadzinikolau. Obecni na spotkaniu czytali jego wiersze. Aktorskimi talentami popisywała się  Irena Czech z Kalisza, członkini Klubu Aforystów. Jej przewyborna interpretacja i prezentacja wiersza Nikosa,  napisanego w formie dialogu,  doskonale  oddała ducha tego utworu. Irena Czech,  zmyślnie zmienianą  intonacją sygnalizowała raz narrację  Antygony, a raz jej  siostry Ismeny. Ta stylistyka zdawała się nawiązywać do definicji Józefa Tischnera: Dialog oznacza, że ludzie wyszli z kryjówek, zbliżyli się do siebie, rozpoczęli wymianę zdań. Początek dialogu – wyjście z kryjówki – jest już dużym wydarzeniem. Trzeba się wychylić, przekroczyć próg, wyciągnąć rękę, znaleźć wspólne miejsce do rozmowy… W wybranym przez Irenę Czech utworze Nikos Chadzinikolau odsłonił świat antyczny,  mający niezmienną moc toczenia dysputy ze światem współczesnym. A ten fenomen zawdzięcza temu, że mimo dzielącego nas od  antyku  biegu dziejów nasza wrażliwość i mądrość postrzegania świata w pełni  zachowała swoje atrybuty..Nieprzypadkowo cytuję wiersz, który otwierając na tej stronie książkę wybrała Irena Czech. Wiersz ponadczasowy, i wciąż aktualny::

Błogosławiona chwila,
w której godność
ponad prawo i pychę. 

Nikos Chadzinikolau

ŻAŁOBA Z ANTYGONĄ

ISMENA: Ukochana siostro,
boje się,
że w tobie coś żywego umiera.
Jesteś coraz dalsza,
jak echo,
które nie zamienia się w horyzont.

ANTYGONA: Jestem jak kamień,
nad którym pochyla się kamieniarz,
żeby wyryć przeszłość.

ISMENA: Zapomnij siostro o śmierci.
Ona nie upiększy ci twarzy.
Zbyt wcześnie chcesz wejść w porę nocy.
Patrz,
ptaki wracają do ogrodów.

ANTYGONA: Błogosławione ptaki,
co umierają w locie.

ISMENA: Podnieś się z kolan siostro,
idź z tą pamięcią dalej.
Nawet gdy stopom coraz kamieniściej.
Pamięć o bracie nie uwalnia od życia.

ANTYGONA: Nie zabiję swoich cierpień.
Tu będę klęczała,
aż bóg upodobni się do mnie
i do kwiatów akacji.

ISMENA: Chcesz podważyć prawo?

ANTYGONA: Prawo, które ludziom nie służy…

ISMENA: Zadajesz sobie nowy ból.

ANTYGONA: Nowy ból leczy stary.

ISMENA: Więc chcesz pogrzebać brata
wbrew zakazom?

ANTYGONA: Zapalę też świecę.
Nie mogłabym inaczej
bólu oddać nocy.

ISMENA: Twoje wrastanie w noc…

ANTYGONA: Czasami jedna noc wystarczy,
żeby zrozumieć sens życia.

ISMENA: Ale bardziej przystoi nam dzień
z próbą słońca na czole.

ANTYGONA: Nie czas żałować dnia,
gdy noc godniejsza.
Więc módlmy się Ismeno
i nie bój się czasu.
Czas nie pracuje tylko dla nikczemnych.

CHÓR: Błogosławiona chwila,
w której godność
ponad prawo i pychę.

 

Referaty konferencyjne

Ta  część spotkania  obfitowała w wystąpienia autorskie i pokazy multimedialne.  Paweł Władysław Płócienniczak wygłosił referat Poezja, notatki obserwatora. Z kolei  Paweł Buksalewicz skupił się na  prezentacji autorskiego projektu Droga  Przemyśleń w Cichowie.

Niezwyczajnym akcentem  wieczoru  był przygotowany przez Jacka  Wysockiego  materiał filmowy  z gali uroczystości przyznania prestiżowej nagrody muzycznej i artystycznej Vision Music Award LA/USA za rok 2020 Aresowi Chadzinikolau. Gratulujmy Aresowi tego sukcesu.

W kolejnej wieczornej odsłonie konferencji Jacek Wysocki, tym razem koncentrując się na sztuce plastycznej,  umożliwił nam poznanie  własnej prezentacji autorskiej na festiwalu grafiki erotycznej  w Chile i specjalnie  przygotowanego pokazu  grafik Lecha Lamenta.

 

Plakat KALISZ S T O L I C Ą ZAGŁEBIA AFORYZMU

Finał IV MKP

Programowe dossier  tegorocznej Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej w warunkach pandemicznych ograniczeń i konieczności zakończyła wspólna kolacja. Po biesiadzie, wzmacniającej wyczerpane siły uczestników, w sali konferencyjnej apartamentu prezydenckiego, rozgorzała dyskusja o literaturze, muzyce i obrazie. Te Nocne rozmowy poetów w kameralnym gronie trwały do trzeciej nad ranem.

IV MKP i XXIV Aforystykon  w Kaliszu gościły: Komoda Club Residence. Spotkania odbyły się w sali konferencyjnej Piwniczna oraz sali konferencyjnej  apartamentu  prezydenckiego.

Oprac.

Danuta Bartosz                                                                                                                                                                           – prezes Fundacji literackiej Jak podanie ręki,                                                                                                                         – prezes honorowy WO ZLP 

foto: Paweł W. Płócienniczak

 

Projekt KALISZ STOLICĄ ZAGŁĘBIA AFORYZMU zrealizowano ze środków finansowych Miasta Kalisza, w ramach mecenatu nad kulturą.

Dziękujemy Pani Grażynie Dziedziak, Kierownikowi Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza oraz Pani Jolancie Wojciechowskiej, nadzorującej ten projekt, za pomoc w realizacji zadania..

 

 

 

 

Dziękujemy:

Panu Cezarowi Suszyńskiemu – dyrektorowi Komoda Klub Residence,
za wrażliwość poetycką
oraz
managerowi hotelu – Panu Tomaszowi Łuczakowi,
za pomoc techniczną i podarowaną życzliwość!

 

db