O nas w Radiu Charków: Poznański Literacki Hyde Park żyje bez kwarantanny…

Познанський літературний гайд-парк живе безкарантинно 
Спільноти соцмереж стають гайд-парками для дистанційного обговорення літературних і мистецьких тем.
Про новини письменників Великопольського воєводства говорим…
Irinie Mironenko, dziennikarce Radia Charków, serdecznie dziękuję za współuczestnictwo w II Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej, organizowanej przez Fundację literacką “Jak podanie ręki” oraz Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich.

Podczas czterodniowego pobytu w Pile, Kaliszu, Russowie i Poznaniu Irina niepostrzeżenie i wyjątkowo dyskretnie, rejestrowała przebieg konferencji prowadząc rozmowy oraz wywiady z jej uczestnikami. W efekcie tych dziennikarskich działań powstała, opracowana przez nią i zamieszczona na moim facebook’u, audycja radiowa. Jestem mile zaskoczona tym prezentem.
Irino, bardzo dziękuję, za ofiarowany nam poetycko-muzyczną audycję radiową. Dzięki ponad 20-minutowemu programowi wielkopolscy literaci wraz z Aresem Chadzinikolau – prezesem naszego oddziału ZLP i laureatem głównej nagrody Akademi Muzycznej w Los Angeles „Artysta Roku 2020” – ponownie są obecni w Radiu Charków. 

Audycja ta jest dowodem stałych więzi międzynarodowej wspólnoty literackiej oraz  głębokich przyjacielskich relacji. Jest potwierdzeniem partnerskiej współpracy Województwa Wielkopolskiego z Obwodem Charkowskim.

. Kiedy jechać do Charków? klimat i pogoda. 6 liczba miesięcy do ...

Charków – drugie co do wielkości miasto na Ukrainie – jest miastem partnerskim Poznania. Zakres wspólpracy, od 1998 roku: gospodarka komunalna, międzynarodowe targi, zdrowie i opieka społeczna, sport, edukacja oraz kultura.

Naszą społeczność literacką ponad granicami łączy przyjaźń, poetycki przekaz, wspólne dwujęzyczne publikacje, opracowania, almanachy, antologie, a także obecność na tych samych poetyckich festiwalach. Jesteśmy wspólnotą, ponad granicami i podziałami świata

poetycko_wielojezycznie60

Irina MIronenko – (Ukraina) – urodziła się w Nowej Wodoładze (obwód Charkowski). Absolwentka filologii Uniwersytetu im. Wasyla Karazina w Charkowie. Dziennikarka i poetka, autorka czterech książek poetyckich. Członkini Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy w Charkowie. Mieszka w Charkowie.

Na zdjęciu: Irina nagrywa dyrektora Targowska w Pile, czytającego poezję.

Irina Mironenko:,

wiersz w wersji polsko-angielskiej:

***

Leciały gęsi na wojnę,
w niebo pełne pierwiosnków
Niosły zerwane struny
temu, któremu wygasa spojrzenie.
Podążają kogut i pająk
w marcowych sprawach.
Woda wybłyskuje z łuku,
łuna w zwierciadłach.
To znak – już wiosna,
bo gęsi nad podwórkami,
były niespokojne i smutne,
jak młoda mama na zdjęciu:
przedwojenny krepdeszyn,
wianuszek, czarne warkocze.

Pył spod przesolonych opon
bezgłośnie krzyczy.
Znów czterdziestu żołnierzy – świętymi.
Refren męki Jezusa.
Nienadepnięty pierwiosnek drży.
Leciały gęsi…

Przekład z ukraińskiego Kazimierz Burnat

Iryna Mironenko (Ukraine) – born in Nova Vodolaha (Kharkiv Oblast). She graduated from W. Karazin University in Kharkiv. Member of Ukraine National Writers’ Union. Author of four poetry books. Lives in Kharkiv.

***

The geese were flying to war
into the sky full of larks
they were carrying broken strings
to the one whose gaze went out.
A cock and a spider rush
busy with their spring-March lust
Water gleams from an arch,
mirrors flash with glare.
It’s the sign – spring has come,
as the geese over the yards
have become sad and anxious
like a young mother in the photo:
her hat in pre-war fashion,
a wreath and two black braids.

Dust under the salted tyres
cries voiceless.
And forty soldiers again – saints.
The refrain of Jesus Passion.
An untreaded primrose trembles.
The geese were flying…

Originally translated from Ukraine
into Polish language by Kazimierz Burnat

oprac. db