Poznańska Akademia Senioralna

Lubisz aktywnie i twórczo spędzać czas? Nie zostawaj w domu, przyjdź do Poznańskiej Akademii Senioralnej, na Jeżycach, gdzie bezpłatnie i bezpieczne w miłej i swobodnej atmosferze, spędzisz kilka godzin w ciągu
dnia, na ciekawych zajęciach, spotkaniach i warsztatach, w niekonwencjonalnych dużych wnętrzach Jeżyckiego Centrum Kultury – tj. w salach Galerii Sztuki, w Klubie Artystycznym oraz na salach
wykładowych…

Więcej: AKADEMIA SENIORALNA

Członkowie Wielkopolskiego Oddziału ZLP będą uczestniczyć w programach:

Zajęcia w ramach ścieżki językowe,
które będą obejmowały elementy teoretyczne, ćwiczeniowe, jak i interaktywne
W języku polskim: warsztaty z krótkich form poetyckich: haiku i aforyzm, sonet, dramat
radiowy – słuchowisko, elementy gwary.

Zajęcia w ramach ścieżki muzycznej.
Pod tytułem : „O muzyce przy muzyce” Podczas zajęć w formie prelekcji zostanie przybliżony
i promowany dorobek muzyczny lat 60., 70. i 80. i później w trakcie koncertu na żywo lokalni
wykonawcy młodego i starszego pokolenia zaprezentują swój talent i pasje muzyczne.

Zajęcia w ramach ścieżki dziennikarskiej.
Zajęcia w ramach tej ścieżki skupiać się będą wokół tematyki mediów i pracy dziennikarskiej.
Zawierać będą zarówno elementy teoretyczne (np. medioznawstwo, prawo prasowe, historia
mediów), jak i elementy praktyczne (np. tworzenie materiałów i reportaży dziennikarskich,
poznawanie pracy redakcji dziennikarskiej, redakcja wydawnictwa senioralnego).

db