Ares Chadzinikolau Trio w Muzeum-Zamku w Łańcucie

Europejski Wieczór Literacko-Muzyczny. Grecja

W piątek 7 lutego 2020 r. o godzinie 18.00 w Sali Balowej Muzeum-Zamku w Łańcucie odbył się  kolejny koncert z cyklu Europejskich Wieczorów Literacko-Muzycznych. W trakcie wieczoru – tym razem poświęconego kulturze greckiej – na scenie wystąpił Ares Chadzinikolau Trio.

Koncert „Europejskie Wieczory Literacko-Muzyczne. Grecja” jest organizowany przez Muzeum-Zamek w Łańcucie jako wynik projektu: Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo- konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum-Zamku w Łańcucie (OR-KA II). W ramach zaplanowanych działań przenikają się aspekty kulturalne wraz edukacyjnymi i artystycznymi. Jest to kompleksowa odpowiedź na potrzeby mieszkańców regionu.

przedruk” Muzeum-Zamek w Łańcucie::

DB