Jerzy Grupiński – program Klubu Literackiego „Dąbrówka” na m-c IX – X/2019

* * *

znowu jestem perełką

kurczę się od ciepła dłoni

a ty

kładziesz mnie na sercu

i pozwalasz rosnąć

 Maria Ciążela

 

Klub  Literacki „Dąbrówka” – Piątkowskie  Centrum  Kultury PSM

 3 IX 2019 o godz. 1800 (wtorek)
Promocja autobiograficznej powieści Jerzego B. Zimnego – „Róże z Montreux”. Recenzja – Stanisław Chutkowski. W drodze do literatury – Krystyna Mikołajewska.

17 IX 2019 o godz. 1800 (wtorek)
Recital rosyjskiego barda z Krakowa – Vladimira Stockmana (gitara, voc).

 1 X 2019 o godz. 1800 (wtorek)
Wieczór warsztatowy Klubu Literackiego –
prosimy o teksty wierszy i fragmenty prozy
w kopiach ksero. Nowe obrazy i wiersze
artysty malarza Jana W. Malika.
Recenzja – Jerzy Grupiński.

15 X 2019 o godz. 1800 (wtorek)
Prezentacja nowej książki Katarzyny Mrozik-Stefańskiej – „Otwieranie zamykanie” oraz fotografii autorki.
Omówienie – Jolanta i Stanisław Szwarcowie.
Ewa Moskalik – fraszki.

Zapraszamy do publikacji w „Protokole Kulturalnym”. Spotkania w „Dąbrówce” prowadzi Jerzy Grupiński.

 

db