Lech Konopiński odznaczony Medalem „Służbie Bogu i Ojczyźnie”

– w dowód uznania i wdzięczności za pomoc i zaangażowanie w realizację misji duszpasterstwa wojskowego.

Podpisał:

bp gen. bryg. Józef Guzdek

Biskup Polowy Wojska Polskiego

 „Dni Chwały” – to niezwykła muzyczna podróż w przeszłość. Okazją do tego jest wydany przez Wydawnictwo Caritas Ordynariatu Polowego album muzyczny „Dni Chwały”. Pieśni patriotyczne i religijne. Album otwierają trzy pieśni z tekstami Lecha Konopińskiego:

„Dni Chwały”,

„To za wolność”

i „Pobłogosław Panie Boże”.

Melodię skomponował Adam Wojdak.

Aranżacji muzycznej tych utworów na głos solowy, chór mieszany i orkiestrę dętą podjął się dyrygent ppłk. SG dr hab. Stanisław Strączek,

a w nagraniu wzięli udział soliści:

Leszek Skrla (baryton), Rremigiusz Łukomski (bas) z towarzyszeniem Akademickiego Chóru Wojskowej Akademii Technicznej i Reprezentacyjnej Orkiestry Straży Granicznej.

„Dni Chwały” to muzyczna podróż w czasie przez ostatnie sto lat. Ważna jest w niej obecność Lecha Konopińskiego, członka Wielkopolskiego Oddziału ZLP.

Danuta Bartosz

db