Spotkanie autorskie Danuty Bartosz w Sieradzu

W piątkowe popołudnie 27 lipca 2018 r. w bibliotece szpitalnej – Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej Sieradzu odbyło się  spotkanie autorskie Danuty Bartosz. Współorganizatorem wydarzenia było Koło Literackie „Anima”.

Danuta Bartosz urodziła się tuż przed II wojną światową w Kijowie. Nic nie wie o swoich rodzicach; jako trzyletnie dziecko została sierotą. Po wojnie wraz z rodziną, która się nią zaopiekowała została repatriowana do Polski. Tutaj ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez kilkanaście lat mieszkała w Nowym Jorku, gdzie zdobyła uprawnienia notariusza publicznego.

Wiersze zaczęła pisać kilkanaście lat temu – po powrocie z pielgrzymki do Ziemi Świętej. Opublikowała dotychczas 19 tomików. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa naszego Oddziału Związku Literatów Polskich i prezesa Fundacji „Jak podanie ręki”. Była uczestniczką festiwali literackich na Litwie, Ukrainie, w Niemczech i Macedonii. Została odznaczona medalami: Zasłużony dla kultury polskiej, „Labor Omnia Vincit” i „Znak Dobra”.
W sieradzkiej bibliotece Danuta Bartosz prezentowała wiersze i opowiadała o swoich niezwykłych losach, budząc wzruszenie i podziw osób obecnych na spotkaniu. Prezentacji poetyckich strof towarzyszył koncert piosenek w wykonaniu sieradzkiego muzyka Jacka Kędzierskiego.