IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Miecz Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Miecz Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej

 

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Miecz Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej

Organizatorami konkursu są Burmistrz Miasta Działdowa oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać trzy utwory poetyckie. Tematyka dwóch wierszy może być dowolna, trzeci powinien dotyczyć Działdowa.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Prace wydrukowane w 4 egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin konkursu można pobrać tutaj.

Wiersze oceni Jury w składzie: Wojciech Kass (poeta i eseista, redaktor „Toposu”), Anna Barbara Czuraj-Struzik (poetka) i Krzysztof Tabaczka (poeta).

Nagrody
I miejsce: 1.000 zł
II miejsce: 700 zł
III miejsce: 500 zł
Utwory nagrodzone zostaną opublikowane w pokonkursowym zbiorze poezji.

db