Wieczór literacko-muzyczny Marii Duszki w GBP w Iwoniczu-Zdroju

W piątek 15 czerwca 2018 r. Maria Duszka prezentowała swoje wiersze i anegdoty na wieczorze literacko-muzycznym w pięknej siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w w Iwoniczu  Zdroju. Towarzyszył jej Włodzimierz Grabarz – gitarzysta, miłośnik i popularyzator poezji śpiewanej. Publiczność bardzo dopisała i niezwykle żywo i życzliwie reagowała.