Pocztylion Literacki

Reżyseria: Małgorzata Jańczak. Prowadzenie: Jerzy Grupiński. Zrealizowano w Studiu Radia Emaus

Pocztylion literacki

Pierwsza audycja z cyklu spotkań z „Pocztylion” została nagrana i wyemitowana na antenie radia Emaus w styczniu 2011 roku. Przez osiem lat co roku powstaje około dziesięciu audycji łatwo wyliczyć, że nagrano ich już  około sześćdziesięciu. W audycji przeciętnie gościło czworo twórców w jednej audycji, a  to daje ponad 240 osób, które zasiadły przed mikrofonem „Pocztyliona”. Od początku audycje tworzą Jerzy Grupiński i Małgorzata Jańczak. Od kilku lat Jerzy Grupiński przygotowuje audycję na przemian najpierw z Jolantą i Stanisławem Szwarcami oraz z Tadeuszem Żukowskim.