ZAPRASZAMY DO PRACOWNI ARESA

#Staffa61 jak zawsze zaprasza na wspólne świętowania:

8 marca – Święto Kobiet,

15 marca – Święto Grecji,

a 22-23marca?

Więcej na stronie Pracownia Chadzinikolau fb,