Lech Nawrocki : Aforyzmy zebrane

Gratulacje dla Lecha Nawrockiego z powodu wydania nowej książki !
Tom zawiera zbiór aforyzmów z wydanych wcześniej książek: „Aforyzmy bez charyzmy” (1998), Faramuszki do poduszki (1999), Faramuszki – przygaduszki (2005), Faramuszki ni z gruszki ni z pietruszki (2010), Świeże faramuszki (2016), a także nowe aforyzmy opublikowane w antologiach lub dotąd niepublikowane. Książka składa się z pięćdziesięciu rozdziałów, zilustrowanych przez Annę Bąbelek. Patronat medialny: WO ZLP, Fundacja Literacka „Jak podanie ręki” oraz „Pod wielkim dachem nieba – Piotr Spottek”.