XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu i Polana Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu ogłaszają
XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

W konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń, którzy na adres organizatora prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nieocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem).

Zestawy będzie rozpatrywać jury w składzie:
Jakub Pacześniak (przewodniczący) – poeta, tłumacz, krytyk literacki
dr Kamil Pilichiewicz – literaturoznawca, krytyk literacki
Igor Biełow – tłumacz literatury (prozy i poezji) polskiej

Nagrody: zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne – 2 000,00 zł, 1 000,00 zł, 500,00 zł. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody, podczas Gali.

Terminy:
nadsyłania prac – 15 stycznia (poniedziałek)-22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek)
rozstrzygnięcia konkursu – 3 czerwca 2024 r. (poniedziałek)
gala przyznania nagród – przełom lipca i sierpnia 2024 r.

Zestawy wierszy należy nadsyłać w czterech kopiach.

W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, wyróżnione lub nagrodzone w ostatnich trzech edycjach Konkursu (2021, 2022, 2023).

Oczekujemy na prace w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę). Personalia, adres autora, numer telefonu, ewentualnie adres mailowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem.

Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach organizator powiadamia tylko laureatów. Wybór nagrodzonych wierszy zostanie opublikowany w „Toposie”, na stronie michalkajka.pl, w mediach społecznościowych Muzeum Michała Kajki w Ogródku.

Wiersze należy nadsyłać na adres: Polana Kultury w Orzyszu, ul. Wojska Polskiego 9D, 12-250 Orzysz, z dopiskiem „Konkurs Michała Kajki”.

Dodatkowe informacje od godz. 8:00 do 16:00 pod numerem tel. 87 423 70 10 oraz na stronie michalkajka.pl
#MuzeumKajki #KonkursPoetycki #MichałKajka