Powroty do wspomnień: Wincenty Różański… – Stefania Pruszyńska

Zegary nie zacierają w żywej i wrażliwej pamięci ani osób, ani zdarzeń wyjątkowych.  Darzonego sympatią wybitnego poznańskiego poetę Wincentego Różańskiego, od 2012 r. patrona nagrody literackiej swego imienia: „Złotej Książki”,  znanego przez jednych z lektury jego poezji, przez innych pamiętanego także ze spotkań, rozmów, rzadziej z nawiedzin w jego pierwszych pieleszach domowych na Ostrobramskiej, bowiem tam bywali interesujący się jego twórczością i egzystencją, uprzywilejowani przyjaźnią − wspomina Stefania Pruszyńska w eseju pt. „Powroty do wspomnień: Wincenty Różański. Jubileusz z 70 światami poetyckimi”, który ukazał się w Gazecie Autorskiej IMPRESJee.pl.

Autorka, nawiązując po 15 latach do 70. jubileuszu W. Różańskiego, który jednakże okazał się jego ostatnim, odsłania także wcześniejsze mało znane wątki  (np. wzruszający przyjacielski koncert w sali szpitalnej, w której Witek (tak zwany przez przyjaciół)  pokonywał poważny, nagły kryzys. Dołącza do ilustracji skany niektórych osobistych pamiątek i wiele informacji o aktualiach związanych z postacią poety.

Na fot.: Stefania Pruszyńska

Zapraszamy do lektury

Powroty do wspomnień: Wincenty Różański. Jubileusz z 70 światami poetyckimi − Stefania Pruszyńska

Stefania Pruszyńska (oficjalnie: Stefania Golenia) – eseistka, poetka,  aforystka, autorka utworów literackich wielu gatunków oraz sztuki plastycznej, animatorka kulturalna, redaktor i dziennikarka, recenzentka, felietonistka, reportażystka. Od 17 lat redaguje i wydaje własną niezależną i niekomercyjną Gazetę Autorską o profilu kulturalnym z indywidualną stylistyką artystyczną, obecnie pod nazwą IMPRESJee.pl. Z doświadczeniem w pracy w redakcjach i wydawnictwach od 1989 r.: Dzienniku Wielkopolan „Dzisiaj” − 1989-1991, wydawnictwie polsko-amerykańskim US West Polska − 1993-1996, tygodniku „Wprost” − 1996-2000 oraz ze współpracy z  czasopismami polskimi i polonijnymi. 

W swoim dorobku ma co najmniej 2 tysiące różnych publikacji. Jej utwory poetyckie i inne artystyczne można znaleźć w redagowanej przez nią gazecie autorskiej, czasopismach kulturalnych, tomiku poetyckim „Szepty dalekobieżne” (San Francisco, 2009), corocznych antologiach poezji i aforyzmów związanych z Międzynarodową Konferencją Poetycką i kaliskim „Aforystykonem” (2017-2022) czy m.in. w 5 ostatnio wydanych dwujęzycznych antologiach WO ZLP i Fundacji Literackiej „Jak podanie ręki” (polsko-niemieckiej, polsko-angielskiej, polsko-francuskiej, polsko-hiszpańskiej, polsko-litewskiej), książkach autobiograficznych innych artystów, a także jako inspirację Częstochowskiego Teatru Tańca (aforyzm jej autorstwa Włodzimierz Kuca wybrał na motto spektaklu wystawianego w 2018 i 2019 r.).

Twórczość literacką zaprezentowała na spotkaniach autorskich, podczas festiwali kulturalnych i poetyckich (Międzynarodowych Konferencjach Poetyckich i „Aforystykonie” WO ZLP), na festynach, spotkaniach w rodzimym Klubie Literackim „Dąbrówka”, a także na greckiej Krecie. Wystawiała swoje prace plastyczne w Pałacu Działyńskich w Poznaniu (MASTRiN), Bibliotece w Buku, Auli UAM, WUW, podczas spotkania autorskiego „Iluzjonia” w Klubie Literackim „Dąbrówka”. Prezentowała jej również w innych miejscach, w tym na greckiej Krecie. 

Równolegle do pracy twórczej i dziennikarskiej ma 32-letnie doświadczenie redaktora i redaktora-korektora czasopism i wydawnictw książkowych (monografie artystyczne, antologie poezji, książki poetyckie i in.), w tym w ostatniej dekadzie − licznych antologii Lednickiej Wiosny Poetyckiej i Międzynarodowej Konferencji  Poetyckiej  − wydawnictw WO ZLP i Fundacji Literackiej „Jak podanie ręki”. 

Wiedzę akademicką zdobywała w UAM oraz AE. Członkini poznańskiego Klubu Literackiego „Dąbrówka” (od dawna) i Klubu Aforystów w Kaliszu (od 2017 r.), dwie kadencje członkini  Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Warszawie (od 2005 r.) i Poznańskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, członkini Zarządu Głównego Związku Zawodowego Dziennikarzy (od 2001 r.). Sympatyzuje m.in. z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim. 

Upodobania, poglądy: Miłośniczka natury, harmonii, sztuk wszelakich, od wczesnej młodości zwolenniczka rozwoju dialogu kultur.