Zapraszamy do udziału w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Szaloma Asza na opowiadanie o tematyce dowolnej.

BANER aszfestiwal.jpg 5f775364a12322d9b97250749044296d

Konkurs: Szaloma Asza

Celem konkursu jest propagowanie kultury literackiej i polskiej twórczości prozatorskiej. Konkurs jest integralną częścią Festiwalu Szaloma Asza stanowiącego nawiązanie do polsko-żydowskiej przeszłości Kutna oraz przywracania pamięci o Szalomie Aszu, światowej sławy pisarzu żydowskim, urodzonym w Kutnie w 1880 roku.”

z wyrazami szacunku, Radosław Wąs, koordynator Konkursu.

ZAŁĄCZNIKI:
db