Piotr Chrzczonowicz „Martwa rzeka”

„Martwa rzeka”

martwa rzeka jak martwa miłość

płynie ciemnym korytem

martwa cisza jak minione dni

pali ogniem spaloną ziemię

martwi ludzie łowią słowa kłamstw

cienie Charona prowadzą łódź Odysa

spowitą żałobnym kirem

umarłe dni mijają jak paciorki dżapamali

metafory płoną światłem meteorów

Bogowie radzą na nieboskłonie czy ogłosić czas apokalipsy

martwym nurtem płynę z ziemi niewoli

do źródeł czystych

obnażam martwe prawdy i definicje

martwa rzeka otoczyła nas zmierzchem myśli

umieramy i rodzimy nasz ból w tańcu śmierci

martwe pokolenie czasu Kalijugi

zabija wody mantrą śmierci

dedykuję…..Annie Mendak

***

w górach Masady krwią przodków przemówiłeś o Elohim

ciszą skał i Niobe

na skraju czasu i epok

pokłoniłem się jak wędrowiec

tułacz z daleka

by oddać dary z lat minionych

na ścianie Salomona złożyć pocałunek

Panie ojców moich z pokolenia Judy

z ponad chmur na górze oliwnej wołam o miłość

ze wzgórza Golgoty proszę o pokój

jak głos proroka znad Jordanu

zanim dopłynę

oddal nienawiść i obmyj myśl poranną

by spłonęła jak żertwa krzyża

płomieniem złotym i słowem prawdy

Piotr Chrzczonowicz – wykładowca i nauczyciel języka polskiego, animator kultury i sztuki.  Urodził się na pograniczu polsko-czeskim w Nowej Rudzie w 1962 roku.  Był stypendystą paryskiej „Kultury” Jerzego Giedroycia w 1990 roku.  Uczestniczył w sprowadzeniu prochów Cypriana Kamila Norwida z cmentarza w  Montmorency pod Paryżem na Wawel w roku 2000. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. W ramach swoich dokonań poetyckich i naukowych obronił na Uniwersytecie Adama  Mickiewicza w Poznaniu pracę doktorską o polskiej poezji emigracyjnej w kontekście  europejskim.

Jest autorem dziesięciu zbiorów poezji:

 • „Przemijanie” w tłumaczeniu na język francuski, Wydawnictwo Elpresse, Wrocław, 1998;
 • „Zawierzenie” w tłumaczeniu na język francuski, Wydawnictwo Ziemia Kłodzka, 1999;
 • „Sens istnienia” w tłumaczeniu na język niemiecki, Wydawnictwo Ziemia Kłodzka, 2000;
 • „Sceny z życia” w tłumaczeniu na język niemiecki, Wydawnictwo Ziemia Kłodzka, 2002;
 • „Morskie psalmy” w tłumaczeniu na język niemiecki, Poeticon, Poznań, 2005;
 • „Drzewa mojej młodości” w tłumaczeniu na język niemiecki, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, 2009;
 • „Listy przeznaczeń”, Wydawnictwo Ziemia Kłodzka, 2016;
 • „Ogrody uczuć” w tłumaczeniu na język grecki, Wydawnictwo Fundacja jak pomocna dłoń, Poznań, 2019;
 • „Ogrody uczuć” w tłumaczeniu na język czeski, Wydawnictwo „Ziemia Kłodzka”, Nowa Ruda 2019;
 • „Masada” w tłumaczeniu na język hebrajski, Wydawnictwo „Ziemia Kłodzka”, Nowa Ruda 2022.

Antologie: wiersze ukazywały się w wielu antologiach,  w tym tłumaczonych na języki: czeski, hiszpański, angielski, francuski, grecki i hebrajski.

Tłumaczenia na języki:

 • francuski: tomiki „Przemijanie” i „Zawierzenie”,
 • niemiecki: tomiki „Sens istnienia”, „Sceny z życia”, „Morskie psalmy” i „Drzewa mojej młodości”; wszystkie zbiory wierszy były ponadto wprowadzone do Narodowej Bibliografii Niemieckiej w Lipsku,
 • język grecki: tomik „Ogrody uczuć”, i został włączony  do konkursu o nagrodę Fundacji Wisławy Szymborskiej za rok 2019,

db