Jan Janusz Tycner o książce Grzegorza Łęcickiego pt. „Harcerz, ułan, kapłan ks. Zdzisław Peszkowski”

Fragmenty książki Grzegorza Łęcickiego „Harcerz, ułan, kapłan ks. Zdzisław Peszkowski” – (4 odcinki) czyta aktor Jan Janusz Tycner..

Harcerz Ułan Kapłan. Ks. Zdzisław Peszkowski - Łęcicki Grzegorz

Ks. Zdzisław Peszkowski – niezwykły człowiek i wybitny kapłan. doktor filozofii, kapelan Jana Pawła II, harcmistrz, podchorąży kawalerii Wojska Polskiego II RP, rotmistrz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, kapelan „Rodzin Katyńskich” i pomordowanych na Wschodzie, Kapelan Naczelny ZHP pgK, patron honorowy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej. Jeniec obozu w Kozielsku. Niestrudzony obrońca prawdy o zbrodni katyńskiej i polskiej Golgocie Wschodu.

Jan Tycner, ur. w 1953 r. w Rynarzewie, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. K. Libelta w Kcyni, Policealnego Studium Geodezyjnego w Poznaniu. Magister kulturoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwent podyplomowych studiów wiedzy o kulturze, dziennikarstwa i pedagogiki oraz Studia 68 Theatre Arts. Były aktor Poznańskiego Teatru May’a. Obecnie prezentuje na estradzie program poetycko – muzyczny pt. „ Ziemia trudnej jedności’’ oraz na You Tube interpretuje wiersze Aleksandra Wojciechowskiego pod hasłem „ Żywiąc słowo”. Były prezenter PTV Poznań oraz lektor Katolickiego Radia Emaus i Radia Obywatelskiego w Poznaniu. Społecznie współpracował z Towarzystwem Kultury Teatralnej Oddziału Okręgowego w Poznaniu jako prezes / jedną kadencję po śmierci legendarnego Milana Kwiatkowskiego / Młodzieżowego Ruchu Miłośników Teatru „Proscenium”, z Lożą Patronów Teatru Nowego oraz Fundacją Wspierania Kultury im. Łucji Danielewskiej.

Jest laureatem głównych nagród i wyróżnień w konkursach recytatorskich i monodramach w Poznaniu,  Rzeszowie , Zgorzelcu , Rudzie Śląskiej i w Wałczu.

Został odznaczony : Zasłużony Działacz Kultury i Za Zasługi w Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, Odznaką Honorową Miasta Poznania oraz Srebrnym Medalem „ Labor Omnia Vincit’’ im. H. Cegielskiego za krzewienie idei pracy organicznej, Srebrną Odznaką Zasłużonego Działacza Związkowego Kultury i Sztuki Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury w Warszawie.

Emerytowany były  pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

db