Biogramy poetów uczestniczących w V Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej

Biogramy

Hassanal Abdullah (USA/Bangladesz) – urodzony w Bangladeszu, mieszka w USA. Poeta, powieściopisarz, krytyk,  tłumacz.  Autor 36. książek, w tym 2 powieści, 16 zbiorów  poezji i  podręcznika  bengalskiej  retoryki      i prozodii, znanego jako epos „Nakhatra”. Do literatury wprowadził nowy model sonetu („Sonety Swatantry”). Redaktor bengalsko-angielskiego periodyku literackiego „Shabdaguchha”. Nauczyciel matematyki w Hunter College i Laguardia Community College.

Hrant Alexanian (Armenia) – urodzony w 1961 roku, doktor nauk filologicznych. Od 1983 roku zajmuje się wyłącznie działalnością literacką i publicystyczną. Autor kilkunastu tomów poezji, esejów i artykułów publicystycznych oraz tłumaczeń dzieł współczesnych pisarzy poezji światowej. Tłumaczony na wiele języków, laureat nagrody Związku Pisarzy Armenii i redaktor naczelny pisma literacko-artystycznego poświęconego tłumaczeniom.                 

Popi Aroniada (Grecja) – poetka, członkini Rady Administracji Koła Poetów w Grecji. Publikuje w wielu różnych czasopismach i antologiach poetyckich. Autorka tomiku poezji „Ουλές”/„Scars”, przetumaczonego na język angielski przez Katerinę Anghelaki i tomu „Roke”/„Roszada” przetłumaczony na język polski przez Aresa Chadzinikolau oraz sześciu książek prozą (debiutancka powieść „Bliźniaczki”). Obecnie pracuje nad serią noweli.

Danuta Bartosz (Polska/USA) – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM. Autorka 20 tomów poezji. Uczestniczka 63 międzynarodowych festiwali poezji, w tym 51. edycji „Struga Poetry Evenings” w Macedonii.  Animatorka konferencji literackich, wydawca 12 antologii dwujęzycznych oraz ponad 20 almanachów. Administratorka trzech stron internetowych, w tym archiwalnego portalu www.wlkpzlp.danutabartosz.com. Prezes Fundacji Literackiej „Jak podanie ręki”, honorowy prezes Wielkopolskiego Oddziału ZLP. W 2020 roku uhonorowana Nagrodą Marszałka Wielkopolskiego.

Dirk-Uwe Becker (Niemcy) – inżynier komunikacji, artysta, kolekcjoner sztuki. Autor sześciu tomów poetyckich, publikacji międzynarodowych, opowiadań i kryminałów. Organizator wystaw, odczytów. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Niemieckich VS, FDA oraz PEN Club (Niemcy i Trieste). Publicysta biografii artystów       i pisarzy niemieckich w czasopiśmie „Reibeisen” Europa-Literaturkreis Kapfenberg. Prezes Stowarzyszenia Sztuki w Heide i Fundacji Kultury i Sztuki Eiderstedt.

Konstantinos Bouras (Grecja) – urodzony w 1962 roku, mieszka w Atenach. Skończył studia inżynierskie, teatrologię, dziennikarstwo. Wydał 36 książek. Jego dzieła teatralne w klimatach antycznych wystawiane są   w Grecji i innych krajach europejskich. Od 2015 roku prowadzi autorski program telewizyjny na temat nowości wydawniczych i teatru.

Switłana Bresławska (Ukraina) – ukraińska pisarka, krytyk literacki, tłumaczka. Autorka czterech książek poetyckich, literacko-krytycznych i artykułów. Redaktorka antologii i almanachu literacko- historycznego „Urodziliśmy się w wielkiej godzinie”. Laureatka nagród w dziedzinie poezji i przekładu. Prezes Oddziału Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy w Iwano-Frankiwsku.

Paweł Buksalewicz (Polska) – absolwent Akademii Rolniczej i Studium Rodziny na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Działacz polityczno-społeczny, regionalista, redaktor tekstów periodyku „Wieści Krzywińskie”. Autor artykułów historycznych i kilku zbiorów aforyzmów. Założyciel oraz naczelny redaktor czassopisma Krzywińskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz artystycznej „Drogi Przemyśleń” w Ciechowie. Członek Wielkopolskiego Oddziału ZLP.

Kazimierz Burnat (Polska) – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, poeta, eseista, tłumacz, edytor, publicysta, krytyk literacki, animator kultury, społecznik. Autor 21 książek poetyckich oraz przekładów z języka czeskiego i ukraińskiego. Współautor 250 monografii. Opatrzył posłowiem lub wstępem 75 pozycji wydawniczych. Członek Prezydium Zarządu Głównego ZLP oraz przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej ZLP w Warszawie. Prezes Dolnośląskiego Oddziału ZLP. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Uhonorowany Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Nagrodą Literacką im. Jarosława Iwaszkiewicza.  

Ares Chadzinikolau (Polska/Grecja) – urodzony w 1973 roku, poeta, kompozytor, tłumacz, wykładowca Akademii Muzycznej, doktor nauk humanistycznych. Autor 35 książek (poezje, eseje, bajki greckie, grecko-polskiej antologii, „Mitów greckich”, przekładu powieści „Imaret” J. Kalpuzosa). Nagrał 25 płyt (m.in: Greek Jazz, Acid Jazz Flight, Lunatix, Aleatorix, Galaxis, czy Utopology), w tym 2 o statusie platynowych. W 2020 roku uznany Artystą Roku przez Akademię Muzyczną w Los Angeles i JazzPressPolska. Prezes Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Zasłużony dla kultury polskiej. 

Jolanta Ciecharowska (Polska) – łączy pasję do plastyki, poezji, muzyki, fotografii oraz teatru. Instruktorka   teatru z doświadczeniem w pisaniu scenariuszy i reżyserowaniu przedstawień. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, płaskorzeźbą i grafiką. Tworzy ilustracje do książek. Liczne wystawy i recitale. Śpiewa oraz komponuje muzykę do wierszy zarówno swoich, jak  i innych polskich poetów. Nagrywa płyty z piosenkami poetyckimi. W swoim repertuarze ma utwory z pogranicza piosenki poetyckiej, jazzowej i klasycznej. Autorka książek poetyckich. Publikowana w czasopismach i almanachach.

Piotr Chrzczonowicz (Polska) – poeta, autor dziewięciu tomów poetyckich tłumaczonych na język francuski, niemiecki, czeski i grecki, animator kultury, nauczyciel języka polskiego. Studia ukończył na Wydziale Filologii Polskiej UW we Wrocławiu, doktoryzował się na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu, był stypendystą paryskiej „Kultury” Jerzego Giedroycia.

Géza Cséby (Węgry) – urodzony w Keszthely, studiował w Budapeszcie w Wyższej Szkole Finansów i Księgowości oraz na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu im. L. Eötvösa. Pisarz, poeta, tłumacz literatury pięknej, kulturoznawca. Wydał 16 książek m. in. tłumaczenia z literatury polskiej. Jest członkiem Związku Literatów Węgierskich. Konsul Honorowy Węgier.

Andrzej Dębkowski (Polska) – poeta, eseista, publicysta, krytyk literacki, dziennikarz, wydawca. Redaktor naczelny ogólnopolskiego miesięcznika „Gazeta Kulturalna”. Współzałożyciel Klubu Literackiego „OD-NOWA”, redaktor serii wydawniczej „Biblioteka OD-NOWY”. Odznaczony Medalem „Labor Omnia Vincit” Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Nagrodzony przez Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii Dziennikarz Roku (2015), laureat Nagrody Literackiej im. Jarosława Iwaszkiewicza (2020). Członek Zarządu Głównego ZLP oraz Komisji Kwalifikacyjnej ZG ZLP.

Łucja Dudzińska (Polska) – poetka, wydawca, redaktor serii wydawniczych, animatorka kultury – pomysłodawczyni i organizatorka wielu ogólnopolskich akcji literackich, konkursów, wystaw, prezentacji oraz warsztatów. Autorka ośmiu tomów poetyckich (w tym dwóch dwujęzycznych), tłumaczona na dziewięć języków.  Członkini Zarządu Głównego i Komisji Kwalifikacyjnej Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Maria Duszka (Polska) – mieszka w Sieradzu, poetka, dziennikarka, bibliotekarka, animatorka kultury, założycielka i opiekunka działającego od 2002 roku Koła Literackiego „Anima”. Lektorka Radia Piotra Spottka „Pod Wielkim Dachem Nieba”. Wydała dziewięć tomików poetyckich. Należy do Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

Karolina Francis-Mokrzysiak (Polska) – poetka, tłumacz języka arabskiego. Urodziła się w Damaszku, od 1986 roku mieszka w Polsce. Absolwentka arabistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autorka kilku tomików poetyckich i artykułów naukowych. Jej wiersze są publikowane na łamach prasy arabskiej, a także       w almanachach krakowskiej Konfraterni Poetów.             

Igor Frender (Wojciechowski) – urodzony 14 października 1974 roku. Z wykształcenia animator społeczno-kulturalny, doktor nauk medycznych. Z zamiłowania powieściopisarz, filmowiec amator. Autor pierwszej polskiej powieści z nurtu Giallo pt. „Człowiek Jatka”. Od wielu lat aktywista i promotor kultury niezależnej. Autor czterech książek. Piszkryminały, powieści sensacyjne, thrillery i utwory satyryczne.

Jerzy Fryckowski (Polska) – poeta, krytyk literacki, dziennikarz, redaktor. Nauczyciel polonista w Dębnicy Kaszubskiej. Autor 17 tomików poetyckich, dwóch antologii wigilijnych i pierwszej w Polsce antologii wierszy poświęconych  tematyce: ojciec. Odznaczony medalem KEN. Zasłużony dla Kultury Polskiej. Prezes Słupskiego Oddziału ZLP.

Krzysztof Galas (Polska) – ukończył Studium Pomaturalne Masażu Leczniczego dla Niewidomych w Krakowie. Poeta, autor kilkunastu tomików poetyckich i książek prozatorskich. Publikuje w czasopismach oraz antologiach poetyckich. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Krajobrazy Kultury”. Członek Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

Katarzyna Georgiou (Polska/Kanada) – urodzony w 1968 roku we Wrocławiu. Absolwentka Seneca College w Toronto. Nauczycielka muzyki, wychowania przedszkolnego i anglistka, poetka, tłumaczka, animatorka kultury. Prowadzi warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci, prelekcje oraz współpracuje z instytucjami kultury. Autorka dziewięciu książek poetycko-prozatorskich, w tym trzech dla dzieci, ilustrowanych sztuką dziecięcą oraz humorystycznych wierszy w języku angielskim. Debiutowała tomikiem „Dychotomia mojej kobiecej natury” (2010). Członkini Oddziału Dolnośląskiego Związku Literatów Polskich.

Stefania Golenia Pruszyńska (Polska) – poetka, eseistka, recenzentka, autorka  utworów literackich wielu gatunków i  sztuki plastycznej. Dziennikarka i redaktor wydawnictw książkowych z doświadczeniem od  1989 roku w pracy w redakcjach czasopism i  wydawnictwach. Wiedzę akademicką  zdobywała w UAM i Akademii  Ekonomicznej w Poznaniu. Od 15 lat wydawca, redaktor naczelna i autorka Gazety Autorskiej IMPRESJee.pl o profilu kulturalnym. Nagrodzona w 2017 roku „Dziennikarskimi Koziołkami”. W dorobku ma realizacje artystyczne, publikacje i animacje kulturalne. Swoje prace plastyczne eksponuje na wystawach (Aula UAM, Pałac Działyńskich w Poznaniu), Autorka ok. 2 tys. artykułów (eseje, recenzje, felietony, reportaże, fotoreportaże, wywiady), tomiku poetyckiego, utworów literackich i grafik. Publikuje we własnej  gazecie            i czasopismach kulturalnych, literackich oraz antologiach poezji. 

Maciej Grela (Polska) – poeta, lekarz pediatra. Wiersze pisane na marginesach recept ukazywały się w „Nurcie”, „Gazecie Malarzy i Poetów”, „Protokole Kulturalnym”. Wydał cztery tomy poetyckie. Animator kultury aranżuje interdyscyplinarne spotkania artystyczne ekfrazy słowa i obrazu. Publikowany w literackich portalach internetowych. Wielokrotnie zapraszany do udziału w audycjach kulturalnych Radia Merkury i Radia Emaus. Podczas stanu wojennego współtworzył Radio Solidarność.

Jerzy Grupiński (Polska) – poeta, krytyk literacki, animator kultury, edytor wydawniczy. Od 1970 roku prowadzi w Poznaniu Klub Literacki „Dąbrówka”. Organizator konkursów, m.in.: „O Laur Klemensa Janickiego”, „Zielone Pióra”, „Młode  Pióra”, „O Pierścień Dąbrówki”. Redaktor kwartalnika „Protokół Kulturalny”, który redaguje od 1995 roku, oraz „Zamkowych Arkuszy Literackich” (do 2005 r.). Laureat licznych odznaczeń i  laurów, w tym Nagrody Roku 2005 Międzynarodowego Centrum Poezji w Hongkongu za almanach „Arka”. Autor 15 książek poetyckich, m.in. wydanych w ostatnich latach: „Dziesięć palców”, „Albumu poznańskiego – przechadzki poetyckie po mieście i bliskich sercu okolicach”,  „Sposób na motyle”,  „Kuszenie świętego Poetego”.

Rosa Jameli (Iran) – studiowała filologię angielską, dramaturgię oraz literaturę na Uniwersytecie Sztuki            w Teheranie. Debiutowała zbiorem wierszy w 1997 roku. Autorka recenzji, esejów naukowych, artykułów krytycznych, sztuk teatralnych oraz przekładów poezji angielskiej na perski. Przekład na język angielski powieści Ghazaleha Alizadeha „Dom Edrisisa” dał jej przepustkę na festiwale literackie na całym świecie.

Jadwiga Mariola Jankowska (Polska) – urodziła się w 1954 roku w Ziębicach, powiat Wałbrzych. Technik ekonomista. Była pracownikiem banku BZ WBK w Turku. Obecnie emerytowana. Poetka, prozaik, artystka malarka, rzeźbiarka, animatorka kultury. Pisze wiersze (3 tomiki poetyckie), krótkie myśli, sentencje, aforyzmy, a także eseje i opowiadania. Artystka malarka, graficzka oraz rzeźbiarka. Debiut książkowy w 2010 roku. Od 2006 roku pracuje społecznie w Stowarzyszeniu „Przystań” w Turku, organizując warsztaty plastyczne, muzyczne, koncerty oraz wieczory poezji.

Jazep Januszkiewicz (Białoruś) – literat, archiwista. Urodził się Rakowie na Białorusi. Ukończył filologię białoruską i rosyjską na Uniwersytecie w Mińsku oraz studia doktoranckie w Instytucie Literatury Akademii Nauk Białorusi. Członek Białoruskiego Związku Pisarzy. Zastępca redaktora naczelnego wydawnictwa „Białoruski Księgozbiór”. Laureat Nagrody im. Lwa Sapiehy. Autor ponad 400 publikacji i tłumaczeń wielu utworów m.in. Wincentego Dunin-Marcinkiewicza oraz trójjęzycznej edycji „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i „Nowej ziemi”  Jakuba Kołasa. Badacz historii literatury i kultury Białorusi okresu XIX-XX wieku: białorusko-polskie, białorusko-europejskie literackie związki i stosunki wzajemne.

Małgorzata Jańczak (Polska) – absolwentka filologii polskiej i studium dziennikarskiego UAM Poznaniu oraz reżyserii radiowej. Dziennikarka Polskiego Radia w Zielonej Górze, w Radiu Merkury w Poznaniu, w TVP Oddział Poznań, Radiu Emaus. Prowadziła Zespół Teatralny w Domu Kultury w Poznaniu oraz Teatr Radiowy. Redaktorka cyklu „Poznaj Poznań” w Wydawnictwie św. Wojciecha. Publikuje w „Głosie Wielkopolskim”, „Przewodniku Katolickim”. Wydaje książki i audiobooki.

Adriana Jarosz (Polska) – pedagog i bibliotekarz. Autorka tomików poetyckich: „Rozdrożami”, „Niebo pachnące sianem”, „Modlitwy malowane trzciną” oraz współautorka albumu fotograficzno-poetyckiego „Rogalik”. Należy do Związku Literatów Polskich.

Birute Jonuskaite (Litwa) – pisarka, tłumaczka, poetka, krytyk literacki. Po ukończeniu   studiów na Wydziale Dziennikarstwa Wileńskiego Uniwersytetu pracowała w tygodniku suwalskim „Krajobrazy”. Później zamieszkała w Wilnie. Przez siedem lat była redaktorem naczelnym popularnego na Litwie czasopisma „Rodzina”. Otrzymała pięć nagród literackich za najlepszą prozę roku oraz Nagrodę Ministerstwa Kultury Litwy za publicystykę poświęconą kulturze. Laureatka Nagrody im. Witolda Hulewicza za zbliżanie polskiej oraz litewskiej literatury. Jest autorką opublikowanych 13 książek.

Kamila Kampa (Polska) – mieszka w Lesznie. Poetka, aforystka, hajdzinka, fotografik, projektuje okładki do książek poetyckich i prozatorskich. Pisze eseje, reportaże i opowiadania. Wystawia fotografie. Za cykl  „Światło i cienie” była wielokrotnie nagradzana. Wydała 10 tomów poezji. Jej wiersze zamieszczono w wielu antologiach, almanachach oraz  „Zeszytach literackich” LSTK. Jest członkinią Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich oraz Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury.

Leokadia Komaiszko (Litwa – Belgia) – urodzona na Wileńszczyźnie, mieszka w Belgii. Dyplom dziennikarza uzyskała na uniwersytecie w Mińsku. Poetka, dziennikarka, literat, fotografik. Reporter „Kuriera Wileńskiego”. Autorka książek poetyckich i prozatorskich (m.in. „Nawet ptaki wracają”). Wydaje społecznie „Listy z daleka” – periodyk społeczno-kulturalny i literacki dla polskich emigrantów; tytuł ten jest włączony do Biblioteki Klasycznych Tekstów Literatury Świata w ramach projektu UNESCO (2003, zapis # 43).

Lech Konopiński (Polska)  – doktor ekonomii, poeta, satyryk, aforysta. Pisze literaturę dla dzieci. Autor tekstów piosenek i widowisk telewizyjnych, dziennikarz. Autor 70 książek (fraszki, limeryki, haiku, aforyzmy i wiersze). Autor ponad 500 tekstów piosenek, w tym pisanych dla Anny Jantar, Eleni, Krzysztofa Krawczyka. Kawaler Orderu Uśmiechu. Wiceprezes Wielkopolskiego Oddziału ZLP. Odznaczony Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Věra Kopecká (Czechy) – poetka, edytorka, tłumaczka, fotografik. Wydała 30 zbiorów wierszy. Publikowała    w antologiach. Jej utwory przetłumaczono na języki obce i ukazywały się za granicą. Od 2000 roku organizatorka Dni Poezji w Broumovie i międzynarodowych plenerów malarskich. Członkini Stowarzyszenia Pisarzy i Centrum Pisarzy Wschodnioczeskich, laureatka wielu konkursów.

Agnieszka Korzeniewska (Belgia) – pochodzi z Siemiatycz. Od 2004 roku mieszka w Belgii. Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pisarka, aktywna blogerka. Jest autorką wielu książek beletrystycznych o zabarwieniu zawoalowanej dydaktyki. Członkini Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. 

Dieter Krause (Niemcy), urodzony w 1961 roku w Dreźnie, studiował telekomunikację w Lipsku. W tym czasie rozpoczęły się jego publikacje w antologiach i czasopismach. Jest autorem słuchowiska i kilku tomów wierszy.
Teksty Dietera Krause zostały przetłumaczone na język czeski, polski i angielski. Jesienią 2020  w wydaw-nictwie „poetenladen – der Verlag” ukazał się  jego nowy tom wierszy „Geregelter Schwelbrand”. W latach 2002 – 2007 był redaktorem czasopisma literackiego „Ostragehege”,  zredagował, wraz z Peterem Gehrischem, antologię „Es ist Zeit, Wechsle die Kleider!” (Głosy z Polski). Mieszka w Moritzburgu koło Drezna. https://literaturnetz-dresden.de/index/dieter-krause/

Tomasz Kruczek (Polska) – mieszka w Dąbrówce. Prozaik, poeta, tłumacz, muzyk. Autor książek dla dzieci        i młodzieży, z których 11 wydał w Polsce, 12 za granicą (USA, RPA, Słowacja, Włochy i Brazylia). Twórca i reżyser sztuk teatralnych dla dzieci, autor opowiadań w podręcznikach nauczania przedszkolnego WSiP. Przetłumaczył pierwszą część „Psałterza Poznańskiego” oraz kolędy różnych narodów. Jest także autorem piosenek. Członek Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

Edyta Kulczak (Polska) – absolwentka filologii polskiej UAM w Poznaniu, nauczyciel, poetka, krytyk literacki. Autorka czterech książek poetyckich, tłumaczona na wiele języków. Uczestniczka działań wydawniczych, współorganizatorka Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej w Poznaniu. Ambasador kultury polskiej (Kijów, Drezno, Bari, Lwów). Redaktor naczelny czasopisma „Wielkopolski Widnokrąg”. Członek zarządu ZLP Oddział Wielkopolski i komisji kwalifikacyjnej przy Zarządzie Głównym ZLP w Warszawie.

Lech Lament (Polska) – mieszka w Turku. Tworzy poezję, sztukę dla dzieci – widowiska. Wydał 8 tomów poetyckich oraz zbiór wierszy dla dzieci. Pisze teksty piosenek i komponuje muzykę. Uprawia różne rodzaje sztuk plastycznych: rysunek, grafika, grafika komputerowa, płaskorzeźby, malarstwo. Dla Stowarzyszenia „Przystań” w Turku od kilkudziesięciu lat prowadzi warsztaty poetycko-plastyczne. Animator wydarzeń artystycznych w Turku – wystawy, galerie, prezentacja uliczna malarstwa i grafiki. Jest członkiem  Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Odznaczony Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 

Dariusz Tomasz Lebioda (Polska) – poeta, krytyk literacki, publicysta, wydawca, pracownik naukowy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Visiting proffesor The State University of New York at Buffalo. Członek Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) i Bydgoskiego Stowarzyszenia Artystycznego. Wydał 20 zbiorów wierszy. Autor kilkudziesięciu książek, w tym eseje, artykuły, proza. Studia–eseistyka: „Mickiewicz, wyobraźnia i żywioł” i inne publikacje.  Autor artykułów o poezji polskiej od Mickiewicza do Miłosza oraz faktografii m.in.: „Tajemnice życia Karola Wojtyły”. Prezes Związku Literatów Polskich Oddział w Bydgoszczy. Redaktor naczelny kwartalnika „Temat”.

Róża Łakatosz (Polska) – utalentowana romska poetka i malarka. Matka Amadei i Delfina i ich pierwsza nauczycielka. Zwolenniczka edukacji i rozwoju artystycznego. Laureatka wielu konkursów plastycznych            i literackich. W 2019 roku Fundacja literacka „Jak podanie ręki” opublikowała jej pierwszy tomik autorski. Jej wiersze o tematyce romskiej i nie tylko wielokrotnie były publikowane na łamach czasopism polskich                i w zagranicznych periodykach kulturalnych. Największą jednak pasją Róży Łakatosz jest taniec, w którym zadebiutowała w zespole Pieśni i Tańca „Roma”.  Prowadzi warsztaty tańca romskiego.

Lam Quang My (Nguyen Dinh Dung) (Wietnam) – urodził się w Wietnamie. Absolwent Wydziału Elektroniki na Politechnice Gdańskiej. Pisze wiersze w języku ojczystym i polskim, przekłada literaturę polską na język wietnamski oraz wietnamską na język polski. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Wietnamskich, Związku Literatów Wietnamskich i Związku Literatów Polskich. Honorowy Obywatel Okręgu Krasne.

Marwan Makhoul (Palestyna) – palestyński poeta, urodzony w 1979 roku w wiosce Boquai’a w Górnej Galilei,  z ojca Palestyńczyka i matki z Libanu. Zajmuje się inżynierią jako dyrektor firmy budowlanej. Poeta, twórca prozy i dramatów. Zdobył kilka nagród i wyróżnień, w tym nagrodę najlepszego dramatopisarza na Festiwalu Teatralnym w Acre w 2009 roku za pierwszą sztukę. Tłumaczony na wiele języków. Jego poezja pojawiła się na całym świecie w arabskich publikacjach, a kilka jego wierszy zostało opatrzonych muzyką.

Krzysztof Martyna (Polska) –  urodzony 12 sierpnia 1962 roku w Kaliszu – poeta, aforysta, prozaik, publicysta i wykładowca. Laureat wielu nagród i wyróżnień w konkursach literackich oraz turniejach jednego wiersza. Jest autorem dwóch tomików poetyckich, a także współautorem zbiorów pocztówek aforystycznych (połączenie aforyzmu z rysunkiem satyrycznym znanego rysownika lubuskiego Stanisława Kościeszy). Prowadzi wykłady akademickie promujące aforystykę jako gatunek literacki. Liczne publikacje prasowe, internetowe i książkowe. 

Ada Jadwiga Matysiak (Polska) – teolog, pedagog-terapeuta, germanista, tłumacz. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Debiut literacki w 1991 roku. Poetka, krytyk literacki i autorka książek dla dzieci. Wydała pięć pozycji książkowych. Redaktor miesięcznika „Chrystus Król”. W roku 2013 otrzymała Dziennikarską Nagrodę „Znak Dobra” im. Romy Brzezińskiej. Dziennikarz OSPP, członek Stowarzyszenia imienia Romana Brandstaettera.

Romuald Mieczkowski (Litwa) – pochodzący z Wilna poeta, pisarz, animator kultury. Od 1989 roku wydawca czasopisma „Znad Wilii”. Współtwórca radia i galerii artystycznej. Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Poezji „Maj nad Wilią”. Autor publikacji, edycji rtv, cyklów fotograficznych, filmów dokumentalnych. Ostatnie książki: „Były sobie Fabianiszki(proza 2020) i „Mój Barbarzyńca” (poezja 2021). Laureat nagród i odznaczeń państwowych.

Elżbieta Mikołajczyk (Polska) – urodziła się w 1963 roku  w Ostrowie Wielkopolskim. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka trzech tomików poetyckich. Tworzy również piosenki, fraszki i aforyzmy. Jest laureatką wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich. Jej teksty ukazały się w ponad 20. antologiach. publikacjach, antologiach i  tomikach zbiorczych. Członkini Związku Literatów Polskich oraz Klubu Aforystów przy Wielkopolskim Oddziale Związku Literatów Polskich.

Danuta Mikołajewska (Polska) – urodziła się w 1957 roku w Poznaniu jako córka prawników, Aleksandry            i Włodzimierza Piotrowskich.  Ma wykształcenie medyczne – zawód lekarza wykonuje od  1982 roku w specjalizacji choroby wewnętrzne. W czasach studenckich hobbystycznie zajmowała się dziennikarstwem. Nabyte umiejętności pozwalają jej poszerzać tradycyjne lekarskie sposoby oddziaływania  poprzez Słowo wyrażane w formie scenariusza, powieści, bajki, reportażu czy literatury popularnonaukowej. Napisała i wydała cztery publikacje książkowe. 

Zbigniew Milewski (Polska) – prawnik, poeta, krytyk literacki. Autor dziesięciu książek poetyckich. Redaktor antologii poetów warszawskich. Jego wiersze tłumaczono na wiele języków obcych. Laureat głównych nagród w ogólnopolskich konkursach poetyckich. Za całokształt twórczości otrzymał Nagrodę Literacką im. Juliusza Słowackiego (2014). Członek polskich i zagranicznych organizacji pisarskich. Prezes Stowarzyszenia Promocji Polskiej Twórczości. Wiceprezes Zarządu Głównego ZLP i Warszawskiego Oddziału ZLP.

Maria Mistrioti (Grecja) – urodzona w 1956 roku homerycka poetka i dziennikarka z Chalkidy. Autorka wielu tomów poetyckich publikowanych w Grecji oraz dwóch wydanych w Polsce. Wielokrotnie nagradzana. Organizatorka międzynarodowych festiwali poetyckich w Chalkidzie w Grecji. Uczestniczka konferencji literackich na świecie. Członkini Związku Literatów Greckich. Współpracuje z Wielkopolskim Oddziałem Związkiem Literatów Polski.

Andrzej Mularczyk (Polska) – absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Wrocławskiej. Debiut literacki w Piśmie Politechniki Wrocławskie  „Sigma”.  Jest publikowany  w  wielu  czasopismach  kulturalnych i  almana-chach.  Brał   udział  w  konkursach  poetyckich  i  prozatorskich i otrzymał wiele nagród.  Obecnie współpra-cuje z tygodnikami regionalnymi: „Ilustrowany Tygodnik Powiatowy”w Wieruszowie oraz „Nasze Strony Ostrzeszowskie”. Regularnie zamieszcza w nich swoje felietony i opowiadania oraz promuje twórczość miejscowych autorów.

Iryna Myronenko (Ukraina) – urodziła  się  w Nowej Wodoładze. Absolwentka filologii Uniwersytetu w Char-kowie. Autorka czterech książek poetyckich, dziennikarka radiowa, eseistka, krytyk literacki, tłumacz. Laureatka Literackiej Nagrody im. W. Mysyka i wielu wyróżnień. Publikowana w antologiach krajowych i zagranicznych. Stypendystka miasta partnerskiego Norymbergi. Członkini Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy w Charkowie oraz Ukraińskiego Stowarzyszenia Pisarzy i Związku Dziennikarzy. Członkini Charkowskiego Stowarzyszenia Kultury Polskiej.

Sergiej Myszograj (Polska) urodzony w 1974 roku we Wrocławiu. Absolwent kulturoznawstwa na UAM w Poznaniu. Poeta, fotograf, społecznik. Od wielu lat prowadzi poetyckie zapiski w dzienniku „ licentia poetica”. W Lubońskim Ośrodku Kultury prowadzi grupę rekonstrukcyjną TID Semper Fidelis. Trzykrotnie nominowany do lokalnej nagrody „Siewca Roku”, w kategorii „Kultura”. Jest autorem tekstu hymnu skomponowanego           z okazji 65. rocznicy Poznańskiego Czerwca’56. Publikuje w kilku periodykach kulturalnych. Opracował projekt audiowizualnej prezentacji własnej twórczości.

Lech Nawrocki (Polska) – urodzony w  1950 roku, dr hab. inż. prof. Politechniki Opolskiej. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym dwóch specjalistycznych ogólnopolskich czasopism naukowych. Wypromował wielu inżynierów; promotor prac doktorskich. Recenzował artykuły naukowe; w ramach pracy redakcyjnej adiustował setki artykułów popularnonaukowych. W 2015 roku z jego inicjatywy powstał kwartalnik „Krajobrazy kultury”. Był redaktorem naczelnym tego czasopisma. Jest autorem drobnych form literackich. Wydał kilka tomików wierszy,  aforyzmów, fraszek i faramuszek. Debiutował w 1991 r. w „Gazecie Poznańskiej” i w „Przekroju”, gdzie przez wiele lat ukazywały się jego aforyzmy. Będąc na emeryturze założył zespół muzyczny ALIQUOT. W jego repertuarze są piosenki literackie, inspirowane różnymi stylami muzycznymi, m.in. balladą, bluesem, swingiem, tangiem, walcem oraz bossa nową.

Nguyen Chi Thuat (Wietnam) – poeta, profesor nauk humanistycznych, wykładowca języka i literatury Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Wyższej Szkoły Technologii i Handlu w Hanoi, dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej. Tłumaczy i promuje literaturę polską w wietnamskich mediach. Opublikował dwa tomiki wierszy w języku polskim oraz książki polskich autorów: „Pianista” Władysława Szpilmana, „Lalka” Bolesława Prusa, „Cesarz” Ryszarda Kapuścińskiego oraz „Przygody Koziołka Matołka” Kornela Makuszyńskiego.

Amir Or (Izrael) – urodził się w Tel Awiwie w 1956 roku. Studiował filozofię i religię porównawczą na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, wykładał starożytną religię grecką. Autor 14 tomów poetyckich, powieści, wyboru esejów i 12 tomów swoich przekładów ze starożytnej greki i języka angielskiego. Jego prace zostały przetłumaczone na ponad 50 języków i opublikowane w 36 książkach w Europie, Ameryce i Azji. Założyciel „Helicon Poetry Society”, międzynarodowego festiwalu poezji „Sha’ar” oraz przeglądu poezji Helicon. Pełnił funkcję krajowego koordynatora sponsorowanej przez ONZ organizacji „Poets for Peace” oraz krajowego redaktora kilku międzynarodowych magazynów.

Amelia Orłowska (Polska) – Amelia Orłowska,  absolwentka Gimnazjum Dwujęzycznego im. Dąbrówki            w Poznaniu, gdzie kontynuuje naukę w liceum. Debiut w 2016 roku w antologii bożonarodzeniowej pod redakcją Andrzeja Sikorskiego. Laureatka konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich, w tym m.in. Lednickiej Wiosny Poetyckiej, Wojewódzkiego Turnieju Białych Piór. W 2020 roku Fundacja Literacka „Jak podanie ręki. wydała jej debiutancki tomik pt. „nawet kropla”.  Oprócz literatury pasjonuje się nauką języków obcych, które również wykorzystuje do rozwijania poetyckich zainteresowań

Mirosław Pisarkiewicz (Polska) – mieszka w Sieradzu. Urodzony w 1963 roku. Poeta, prozaik, historyk regionalista, badacz zabytkowych cmentarzy, nauczyciel. Ukończył historię na Uniwersytecie Łódzkim. Jest autorem 14 tomików wierszy, czterech zbiorów opowiadań, zbioru recenzji oraz 5 książek będących efektami autorskich badań historycznych. Należy do Związku Literatów Polskich Oddział Słupsk.

Paweł Władysław Płócienniczak (Polska) – urodzony w 1957 roku w Krotoszynie, poeta, aforysta, fotografik, animator kultury. Współzałożyciel krotoszyńsko-kalisko-ostrowskiej Osobnej Grupy Literackiej „Poboki”. Redaktor publikacji w prasie ogólnopolskiej. Autor wystaw fotograficznych i laureat konkursów. Twórca okładek, fotografii i projektów graficznych książek z dziedziny literatury i historii. Uhonorowany Medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Członek Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

Jakub Pokojowczyk (Polska) – kaliszanin, urodzony w 1980 roku. Autor wydanego w 2015 roku, debiutanckiego tomiku „Tik-tak”. Twórca aforyzmów, które ukazały się w antologiach, almanachach, na portalach internetowych, w periodykach kulturalnych. Zauważony na konkursach i turniejach poetyckich.  Należy do Koła Literackiego „Anima” z Sieradza oraz do Klubu Aforystów przy Wielkopolskim Oddziale Związku Literatów Polskich. Na co dzień jest nauczycielem i  dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Rychnowie.

Anna Santoliquido (Włochy) – urodzona w Forenza, mieszka w Bari. Nauczycielka, poetka, tłumaczka, eseistka. Opublikowała dwadzieścia jeden zbiorów wierszy, jeden tom opowiadań, wydała wiele antologii. Promotorka działań kulturalnych. Założycielka Międzynarodowego Ruchu „Kobiety i poezja”. Kieruje PEN Klubem w Apulii we Włoszech. Jej poezja przetłumaczona została na dwadzieścia trzy języki. W 2017 roku Universita Pontificia Salesiana w Rzymie przyznał jej nagrodę Laura Apollinaris.

Marek Słomiak (Polska) – urodził się w 1948 roku w Poznaniu. Debiutował w roku 1968 arkuszem poetyckim „Próby liryczne”, autor wielu tomów poezji. Publikował w Polskim Radiu, Telewizji Polskiej,  prasie literackiej  i codziennej oraz almanachach poetyckich. Działacz i założyciel wielu grup poetyckich, w tym Grupy Poetyckiej „Od Nowa”. Koordynator serii wydawniczych i redaktor pism literackich. Korespondent Miesięcznika Kulturalno-Społecznego „Teczka-Paris”, Association „Les Amis De C. K. Norwid” w Paryżu. Członek ZLP.

Marinos Stylianou (Cypr) – urodził się w 1977 roku na Cyprze. Studiował inżynierię chemiczną na Narodowym Uniwersytecie Technicznym w Atenach. Akademicki badacz zagadnień środowiskowych i wykładowca cypryjskich uczelni wyższych. Od dzieciństwa związany z poezją i sztuką. Jego wiersze publikowano w czaso-pismach literackich. Przygotował do publikacji swój pierwszy zbiór poezji łączący sztukę polskiego plakatu       z poezją. Prezes organizacji non-profit „Almyras – Cultural and Environmental Workshop”.

Andrzej Szmal (Szwecja/Polska) – mieszka w Poznaniu i Porjus (Laponia). Biolog, fotografik, poeta. Od ponad 20 lat tworzy lirykę i prozę po polsku i szwedzku, ale dotąd publikował jedynie w czasopismach, w antolo-giach, almanachach i periodykach literackich. Jest autorem przekładu antologii polsko-szwedzkiej „Jak podanie ręki”.

Nina Szmyt (Polska) –  absolwentka Wydziału Filologicznego UAM w Poznaniu.  Autorka ośmiu tomików poezji, a także prozy. Jej wiersze publikowane były w czasopismach i antologiach poetyckich. Członkini Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. 

Jolanta Szwarc (Polska) – urodziła się w Wierzbinku. Absolwentka polonistyki UAM. Mieszka w Poznaniu. Poetka, prozaik,  recenzentka. Autorka pięciu książek poetyckich. Publikuje w prasie literackiej oraz almanachach poetyckich. Tłumaczona na ukraiński, serbski oraz niemiecki. Współpracuje z magazynem literacko-artystycznym „Latarnia Morska”. Od 2002 roku członkini Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego w Krakowie oraz Wielkopolskiego Oddziału ZLP.

Stanisław Szwarc (Polska) – urodzony w 1947 roku w Poznaniu. Doktor chemii. Publikuje wiersze w prasie literackiej i almanachach. Autor książek poetyckich: „Na skrzyżowaniach myśli” (2002), „Jeszcze nie” (2006), „Postoje (2009), „Obrazki z Edenu” (2014) i „Tańce do końca” (2019). Od 2002 roku członek Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego w Krakowie oraz Wielkopolskiego Oddziału ZLP. 

Taeko Uemura (Japonia) – urodziła się w Kioto. Absolwentka Uniwersytetu Konan. Poetka. Dyrektor Powszechnego Stowarzyszenia Poetów w Japonii (Universal Poets Association). Opublikowała cztery zbiory poetyckie. Zdobyła nagrodę JUNPA, otrzymując tytuł Wybitnego Poety. Gość 51. oraz 52. edycji Struga Poetry Evenings oraz Europe in Versi w Como (Włochy), a także wielu innych festiwali i recitali poezji w Europie.

Andrzej Walter (Polska) – urodzony w 1969 roku w Zabrzu – polski poeta, prozaik, publicysta, krytyk literacki, fotografik. Autor ośmiu tomów poezji. Wiersze zamieszcza w almanachach i antologiach,  prasie literackiej oraz na portalach internetowych. Wiceprezes Związku Literatów Polskich w Krakowie i członek Komisji Kwalifikacyjnej przy Zarządzie Głównym Związku Literatów Polskich. Związany na stałe z redakcją portalu literackiego Pisarze.pl. oraz czasopismem „Re-wiry”. Członek kapituły wielu prestiżowych konkursów literackich.

Marek Wawrzkiewiwcz (Polska) – był  redaktorem  naczelnym  miesięczników   literackich:  „Nowy  Wyraz”      oraz „Poezja, a także tygodnika „Kobieta i Życie”. Autor 40 książek − tomów wierszy, szkiców, powieści. Redaktor i tłumacz antologii i książek (przekłada z kilku języków słowiańskich). Laureat wielu konkursów literackich. Animator kultury, organizator Warszawskich Jesieni Poezji. Prezes Oddziału Warszawskiego i prezes Związku Literatów Polskich. Odznaczony wieloma orderami – m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta, Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.

Adam Wiśniewski (Polska) – urodzony w 1953 roku w Sycowie. Od 1976 roku mieszka i tworzy w Kaliszu. Absolwent AE we Wrocławiu i studiów podyplomowych w AE w Poznaniu. Andragog – były nauczyciel i wykładowca ekonomii. Autor czterech tomów aforyzmów, tomiku „Fraszki”, opowiadania „Itaka”, zbioru wierszy ujętych w „Epitafium dla Eli” i tomików tematycznych. Książki redaguje i wydaje sam. Członek Klubu Aforystów przy Wielkopolskim Oddziale ZLP. Jego utwory prezentowane są w corocznie wydawanych „Potyczkach aforystów”.

Teodozja Zariwna (Ukraina) – urodziła się w okolicach Tarnopola (Podole). Ukończyła studia uniwersyteckie we Lwowie, Instytucie Sztuki Teatralnej w Kijowie. Była zatrudniona w Kijowskim Narodowym Akademickim Teatrze, Ukraińskiej Kompanii Filmowej, w której przez wiele lat tworzyła programy literackie. Autorka tomików wierszy i opowiadań, sztuk teatralnych oraz esejów. Laureatka różnych nagród poetyckich.

Danuta Zasada (Polska) – urodziła się w Krakowie w 1957 roku. Absolwentka filologii iberyjskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor, socjolog. Autorka trzech tomików poezji, tłumaczka. Laureatka konkursów poetyckich. Publikowała w periodykach polskich i zagranicznych. Przez wiele lat mieszkała w Azji (Indie, Japonia, Mjanma), obecnie mieszka w Polsce.  

Eugenia  Zawidzka (Polska) –  urodzona w 1950 roku. Wydała cztery tomy poetyckie. Pisze wiersze, prozę, bajki, aforyzmy i haiku, literaturę dla dzieci. Jest autorką fraszek i piosenek. Laureatka wielu konkursów ogólnopolskich. Animatorka spotkań literackich i różnych wydarzeń artystycznych. Jest członkinią Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

Kalina Izabela Zioła (Polska) – poetka, tłumaczka, krytyk literacki, dziennikarka. Wydała 17 książek poetyckich (w tym osiem w obcych językach) i jedną książkę krytycznoliteracką. Przetłumaczyła z rosyjskiego 13 tomów poezji i antologii. Jej wiersze tłumaczono na 23 języki i publikowano w wielu czasopismach w kraju i za granicą, w polskich i międzynarodowych antologiach i almanachach. Były  także emitowane wielokrotnie na antenie radia oraz w programach telewizyjnych. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych festiwalach i konferencjach poetyckich, między innymi w Chinach, Armenii, Górskim Karabachu, Belgii, Macedonii, Chorwacji. Laureatka wielu nagród literackich krajowych i międzynarodowych. Członkini Kapituły Europejskiego Medalu Poezji i Sztuki HOMER i ZLP.

Urszula Zybura (Polska) – ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, poetka, aforystka, autorka haiku, prozy poetyckiej, afirmacji, teatraliów, esperantystka, wydawca (Wydawnictwo „Kropka”). Opublikowała 18 tomików wierszy. Animatorka kultury. Od 25 lat prowadzi projekt autorski „Aforystykon”. Jest wiceprezesem Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

Tadeusz Żukowski (Polska) – urodził się w 1955 roku w Gwardiejsku niedaleko Kaliningradu (Królewiec). Absolwent filologii polskiej UAM w Poznaniu. Poeta, krytyk literacki, reżyser TV, scenarzysta, felietonista, autor książek dla dzieci. Redaktor miesięcznika i Wydawnictwa „W drodze”, współzałożyciel pisma literackiego „Wers”, organizator Ogólnopolskiego Zjazdu Młodej Literatury w 1981 r. w Poznaniu. Uczestnik ruchu niezależnej kultury (1976-1989), redaktor „Czasu Kultury” (1990-1996) i „Gazety Malarzy i Poetów”. Laureat wielu prestiżowych nagród literackich. Członek PEN-Clubu i wiceprezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział     w Poznaniu. Członek  Zarządu Głównego SPP w Warszawie.