Program V Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej KALISZ  STOLICA AFORYZMU (20 – 23.10.2021)

POZNAŃ  –  KALISZ  –  RUSSÓW  –  PIŁA – PLESZEW – GIZAŁKI –  TOMICE  – JEZIORKI 

PROGRAM

V MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POETYCKIEJ

od 20 do 23 października 2021 roku

ŚRODA, 20 października 2021 r.

 Przyjazd gości. Zakwaterowanie w  Domu Studenckim „Jowita” w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 7.

Zajęcia fakultatywne:

 12.45 Muzeum Etnograficzne w Poznaniu –  spotkanie kultur;

 • Zwiedzanie Starego Rynku, Muzeum Muzycznego, Katedry;
 • LO 12 – dr Ares Chadzinikolau – spotkanie młodzieży z grupą poetów greckich: Popi Aroniadą, Marią Mistrioti, Konstantinosem Bourasem, Harisem Melitasem, Marinosem Stilianou oraz Amirem Orem(Izrael) i Anną & Antonio Santoliquido  (Włochy);

18.00 Sala Malinowa Pałacu Działyńskich w Poznaniu, Stary Rynek 78/79;

 • Przywitanie gości konferencji. Referat wprowadzający;
 • Katarzyna Georgiou, Krzysztof Galas – „Wieża Babel – słowa na dotyk” – prezentacja antologii w alfabecie Braille’a, czytanie poezji dotykiem. Witold Zakrzewski o projekcie;
 • Koncert piosenki poetyckiej Aliny i Krzysztofa Galasów

 CZWARTEK, 21 października 2021 r. –  od 8.00 do 12.00

Poznań. Seminaria i spotkania  autorskie poetów w instytutach Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama. Mickiewicza:

 • Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej – prezentacja książek poetyckich: „Książę rosy” Tarasa Melnyczuka i „Apostołowie XX stulecia” (12. autorów prześladowanych za wierność ojczystemu językowi). Przekład z ukraińskiego: Kazimierz Burnat. Prezentacji dokona Switłana Bresławska (Ukraina), redaktorka i autorka projektu wspólnie z Kazimierzem Burnatem
 • Jerzy Fryckowski i Teodozja Zariwna – nowości wydawnicze, promocja tomu „Ziemia siedmiu wiatrów”,;.
 • Instytut Slawistyki – spotkanie studentów i wykładowców z Verą Kopecką (Czechy) i Romualdem Mieczkowskim z Litwy;
 • Instytut Hebraistyki – spotkanie autorskie Amira Ora (Izrael) i prof.dr hab. Beaty Tarnowskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 • Instytut Filologii Romańskiej – prof. Anna Santoliquido (Włochy), Edyta Kulczak;
 • Zakład Bałtologii Wydział Neofilologii – spotkanie z Leokadią Komaiszko (Litwa);
 • Instytut Sinologii – seminarium, Taeko Uemura (Japonia);
 • Instytut Orientalistyki  –  Rosa Ameli (Iran), Marwan Makhoul (Palestyna), Hrant Alexanian (Armenia);
 • Instytut Filologii Germańskiej – Dieter Krause (Niemcy), Ada Jadwiga Matysiak;
 • Instytut Filologii Angielskiej – Hassanall Abdulach (Banglasdesh/USA), Katarzyna Georgiou:
 • Filologia węgierska – Wydział Neofilologii UAM – Cséby Géza;
 • Filologia wietnamska – Nguyen Chi Thuat: Lam Nguyen Dinh Dung (Wietnam);
 • Filologia nowogrecka – poeci z Grecji: Popi Aroniada, Maria Mistrioti, Konstantinos Bouras oraz  Marinos Stylianos  z Cypru;
 • Wydział Filologii Polskiej UAM – Andrzej Walter, Danuta Zasada, Andrzej Dębkowski, Jerzy Fryckowski;
 • Szkoła Podstawowa  nr 90 w Poznaniu Projekt  „Comic – Workshop”Dirk-Uwe Becker (Niemcy), Agnieszka Wedman – Prezes Poznańskiego Oddziału  Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, Danuta Bartosz – Wielkopolski Oddział ZLP, Fundacja literacka Jak podanie ręki.oraz Kazimierz Burnat – prezes Dolnośląskiego Oddziału ZLP;
 • Spotkania 22 poetów WO ZLP w szkołach licealnych Poznania i Wielkopolski

  CZWARTEK, 21 października 2021 r. –  od 14.30 do 21.00

 Sala im. Lubrańskiego, Collegium Minus UAM, Poznań, ul. Wieniawskiego 1

14.30  Powitanie gości. Inauguracja V MKP;

 • Referat inauguracyjny – dr Piotr Chrzczonowicz: „Norwid we współczesnej kulturze polskiej”;
 • Ogłoszenie laureata Nagrody im. Witka Różańskiego;
 • Koncert – piosenka literacka Lecha Nawrockiego;
 • Prezentacja antologii polsko-hiszpańskiej – maraton poetycki;
 • Wystawa „Ekfraza artystyczna obrazu i słowa” – Stefania Golenia Pruszyńska

17.00 – Bankiet;

20.00 – 22.00 Blue Note (Poznań, Zamek);

Syn Olimpu – Tribute to Nikos. Wręczenie nagrody artystycznej Nikosa Chadzinikolau; Ares Chadzinikolau – impresje jazzowe m.in.:  M. Theodorakisa, T. Stańki oraz K. Komedy;

Radio Poznań – Joanna Divina w rozmowie z kompozytorem greckim Nikosem Filaktosem; Poeci greccy: Popi Aroniada, Maria Mistrioti, Haris Melitas, Konstantinos Bouras i Marinos Stilianou;

PIĄTEK, 22 października 2021 r. Kalisz Stolicą Aforyzmu

8.30 WYJAZD DO KALISZA, CENTRUM KULTURY CALISSIA, LO IM. ADAMA ASNYKA

 • XXV MIĘDZYNARODOWY AFORYSTYKON W KALISZU;
 • Promocja antologii VI Po-tyczki aforystów – spotkanie poetów z młodzieżą LO im. A. Asnyka;
 • Biesiada poetycka. Sala konferencyjna hotelu „Club Komoda” w Kaliszu;
 • SYN OLIMPU – Tribute to Nikos. VII Międzynarodowe Zaduszki Poetyckie;
 • Wyjazd do Russowa. Dworek Marii Dąbrowskiej;
 • Promocja wydawnicza Teodozji Zariwnej i  innych gości zagranicznych;
 • Sesja Klubu Aforystów;
 • Zajazd „Noce i Dnie”.

Powrót do Poznania;

22.00 Spotkanie poetów na placu Adama Mickiewicza przy pomniku Wieszcza w Poznaniu;

 • Poznań by Night – Starówka Poznań

SOBOTA, 23 października 2021 r.

Zakończenie konferencji;

Wyjazd gości hotelowych

Program spotkań dla poetów wyjeżdżających z Poznania 24.10.2021 r.;

 11.00  Charlie Monroe Kino Malta – Poznań, ul. Rybaki 6a;

PROMOCJE WYDAWNICZE:

 • „Projekcja obrazów” (nowy plik) – multimedialny pokaz słowa i rysunku: Edyta Kulczak i Bohdan Cieślak;
 • Jerzy Grupiński, Katarzyna Georgiou – prezentacja nowości wydawniczych  Popi Aroniady.;

12:00

 • JUBILEUSZ 10-LECIA GRUPY LITERYCZNEJ NA KRECHĘ;
 • QUATRO VIENTOS – piosenka poetycka Jolanty Ciecharowskiej i Romualda Andrzejewskiego;
 • Zakończenie konferencji;
 • wyjazd gości hotelowych;

PROGRAM OKOŁOKONFERENCYJNY

20.10 – 03.12.2021 r.  Zaduszki poetyckie w Ostrowie Wlkp. Forum Synagoga;

4 – 18.11.2021 r. „Wybitni Wielkopolanie i lokalni bohaterowie” – Zaduszki poetyckie: Pleszew, Tomice – Gizałki;

Jubileusz 90 LAT LECHA KONOPIŃSKIEGO WO ZLP;

23.09.2921 – 30.11.2021 r. Wielkopolska Jesień Poetycka.  „Poetycko, jesiennie, pięknie” na Targowisku Miejskim oraz w Powiatowej i  Miejskiej Bibliotece w Pile; „Poeci nie zjawiają się przypadkiem” – spotkanie         z poezją w Jeziorkach k. Piły;

 • „Aphorismen in Comics” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych – Szkoła Podstawowa Nr 90 w Poznaniu;
 • „Aforyzmy w komiksie” – konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych – Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile;

20.10-30.11.2021 r. Rozstrzygnięcie Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…” –  Biblioteka Filologiczna Novum UAM w Poznaniu.

SPONSORZY:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Projekty :  „V Międzynarodowa Konferencja Poetycka KALISZ STOLICA AFORYZMU” oraz  wydanie książki  „Wieża Babel – słowa na dotyk” dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego Zrealizowano ze środków finansowych Miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą

       

Projekty dofinansowane z funduszu statutowego Fundacji Literackiej „Jak podanie ręki”  i Wielkopolskiego Oddziału ZLP

PATRONAT HONOROWY:

Patronat honorowy Marszałka Województwa Wielkopolskiego               

 db