Klub LIteracki „Dąbrówka” zaprasza

12 IX 2017 o godz. 18.00 (wtorek)
Wieczór utworów satyrycznych, biesiadnych, fraszek,
dedykacji, aforyzmów, limeryków itp.
Pisarka z ratajskiego muralu – Barbara Tylman.

19 IX 2017 o godz. 18.00 (wtorek)
Tomasz Rębacz – ,,Sytuacje, tom równorzędny”.
Recenzja – Alicja Kubiak.
Prezentacja rysunków Izabeli Czarny i obrazów
Grażyny Kielińskiej.

3 X 2017 o godz. 18.00 (wtorek)
Klubowe debiuty: Adam Maria Synowiec,
Aleksander Talarkiewicz.
Omówienie – Marek Słomiak.

17 X 2017 o godz. 18.00 (wtorek)
Promocja nowej książki
Stanisława Chutkowskiego – ,,Relacje”.
Recenzja – Jerzy B. Zimny
,,Pstryk…” – poetycki debiut
Agnieszki W. Pawlak.

Spotkania prowadzi Jerzy Grupiński