90. rocznica urodzin Lecha Konopińskiego

lklech konopinski

Z okazji 90. rocznicy urodzingratulacje za niepowtarzalne osiągnięcia twórcze, za ich wielorakość i ich wysoki poziom artystyczny, za aktywną działalność w Z.L.P.  i jego wielokierunkowych funkcjach decydujących o jakości i prestiżu na arenie krajowej i zagranicznej, za otwartość na nieustanne wyzwania w dziedzinie literatury i innych sztuk pokrewnych, za znane i powszechnie cenione teksty piosenek, które wciąż  umilają naszą codzienność, za przyjazne relacje z wielopokoleniową bracią artystyczną, wraz z życzeniami spełniania się w czasie obecnym przy udziale dobrego zdrowia,

składa Prezes i Zarząd Główny Związku Literatów Polskich

db