Wywiad z Marią Duszką w Radiu Wnet

W niedzielne przedpołudnie 24 stycznia Iza Smolarek przeprowadziła wywiad z Marią Duszką dla Radia Wnet via Studio Londyn. Zapraszamy do posłuchania: