Edyta Kulczak „Projekcja obrazów (nowy plik)”

 Ukazał się nowy tom poetycki Edyty Kulczak, w którym poetka pomieściła 45 wierszy. Stanowią one swoistą ekfrazę do kilku rysunków prof. UAM dra hab. Bohdana Cieślika – inspirując poetkę do napisania tych wierszy..

db