Na Walnym Zebraniu 25 maja 2019 r. wybraliśmy nowego prezesa i członków Zarządu Wielkopolskiego Oddziału ZLP

Prezesem został dr Ares Chadzinikolau

W skład Zarządu WO ZLP weszli:

   dr Lech Konopiński – wiceprezes,

   Urszula Zybura – wiceprezes,

   Tomasz Kruczek – sekretarz,

   Ada Jadwiga Matysiak  – skarbnik,

   Edyta Kulczak – członek Zarządu.

 

Obecny na Walnym Zebraniu Lech Konopiński – gratulując Aresowi wybrania go na Prezesa Zarządu Oddziału WO ZLP, powiedział:

„Z Twoim ojcem – Nikosem Chadzinikolau współpracowałem przez 26 lat jego prezesury. W tym czasie ZLP nie miał problemów finansowych. Byliśmy dotowani przez Urząd Miasta. Przyjeżdżali do nas poeci ze świata, wśród nich Nobliści. Mieliśmy swoją siedzibę przy ulicy Nostkowskiego, a nawet byl personel pomocniczy, zatrudniony na etatach…”

Dzisiaj środki na realizację podstawowych zadań statutowych Związku zdobywa się poprzez udział w konkursach zadaniowych miasta. Tylko wyjątkowo spektakularne wydarzenia artystyczne np. Malta, Konkurs im, Wieniawskiego i inne. – uznane przez Urząd Miasta, mają stałe zabezpieczenia finansowe,

Niestety, pomimo kilkudziesięcioletniej tradycji udziału ZLP w życiu kulturalnym miasta i regionu Wielkopolski – festiwal poetycki nie jest na tej liście. Przebicie się wśród setek składających wnioski konkursowe jest wyjątkowo  trudne. Niestety literatura stała się dyscypliną niszową. Zbyt często zwyciężają „chwytliwe” atrakcyjne tytuły zadań, a nie ich merytoryczność, liczba odbiorców oraz zasięg promocji Poznania i Wielkopolski.

Przed nowym Zarządem trudna droga do pokonania!

 

PREZESOWI

I ZARZĄDOWI

WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU

ZWIAZKU LITERATÓW POLSKICH

CZŁONKOWIE ODDZIAŁU

ŻYCZĄ

     WIELU SUKCESÓW I WYTRWAŁOŚCI

W DZIAŁANIACH NA RZECZ KULTURY

ORAZ

INTEGRACJI ŚRODOWISK TWÓRCZYCH

POZNANIA I REGIONU WIELKOPOLSKI

db