Salon Poetycki im. Wincentego Witka Różańskiego oraz „PoemaCafe” serdecznie zapraszają na spotkanie z BRYGIDĄ MIELCAREK

B r y g i d a   M i e l c a r e k

„ Pokruszona prawda”

Salon  Poetycki  im. Wincentego Witka Różańskiego 
oraz 
„PoemaCafe”

serdecznie zapraszają 23 maja 2019 o godzinie 18,3o
na spotkanie

z BRYGIDĄ MIELCAREK

i jej poezją

Wiersze prezentować będą:
Agata Amelia Wawrzyniak

  i Marek Słomiak

W imieniu Autorki, Salonu Poetyckiego im. Wincentego Różańskiego,
„ PoemaCafe i swoim serdecznie zapraszam

– Marek Słomiak