GŁOS WIELKOPOLSKI KULTURA Poznań: Niewidomy poeta Stanisław Leon Machowiak nie żyje.

Poznań: Stanisław Leon Machowiak nie żyje. Niewidomy poeta i…

Poznań: Stanisław Leon Machowiak nie żyje. Niewidomy poeta i prozaik miał 83 lata

Marek Zaradniak

 AKTUALIZACJA: 

Głos Wielkopolski

W sobotę w wieku 83 lat zmarł Stanisław Leon Machowiak, niewidomy poeta i prozaik.

Stanisław Leon Machowiak zmarł w wieku 83 lat

foto: ©Archiwum Oddziału Wielkopolskiego ZLP

Stanisław Leon Machowiak zmarł w wieku 83 lat

Stanisław Leon Machowiak urodził się 8 maja 1935 roku w Luboni w powiecie leszczyńskim. Podczas okupacji stracił wzrok. Po ukończeniu szkoły podstawowej przeniósł się do Poznania, gdzie pracował jako robotnik w Spółdzielni Inwalidów Niewidomych SINPO.Pracując ukończył szkołę średnią i studia wyższe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W latach 1976-89 pracował jako nauczyciel w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.Stanisław Leon Machowiak był autorem 20 tomików poetyckich oraz czterech tomików wierszy dla dzieci, współautorem pięciu antologii poetyckich.Debiutował w 1963 roku wierszami w warszawskim piśmie „Weteran”.
Jego pierwszy zbiór wierszy „Noce za Słońcem” ukazał się w roku 1982 nakładem Czytelnika. Jego wiersze przetłumaczono na języki białoruski, bułgarski, czeski, francuski, esperanto, grecki, niemiecki, ormiański, rosyjski, szwedzki ukraiński i włoski.

Był też autorem dwóch tomów prozy: „Listy bez odpowiedzi” i „Podniesiony z kolan”.

Stanisław Leon Machowiak był także autorem tekstów wielu pieśni religijnych śpiewanych w kościołach. W Zakładzie Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych wydał wybór wierszy i i biografię „Oczyma duszy” na dwóch kasetach. Jego „Psalmy” czytali wybitni aktorzy Wiesław Komasa i Andrzej Lajborek. W roku 2000 Stanisław Leon Machowiak otrzymał Order Uśmiechu.

red. Marek Zaradniak