WIELOJĘZYCZNE BARWY JESIENI

W ramach II Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej, trwającej od 25 do 27 października br. w Poznaniu, Pile i Kaliszu, odbył się cykl spotkań poetyckich.

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych Wielkopolski pt. „Aphorisme in Comics” – „Aforyzmy w komiksie”.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Fundacji Literackiej „Jak podanie ręki”, Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Poznańskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz Starosty Pilskiego.

Celem konkursu było:

  • Zainteresowanie uczniów aforyzmem i uwrażliwienie na piękno języka literackiego;
  • Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań językami obcymi oraz gatunkiem literackim, jakim jest komiks;
  • Wykorzystanie rozwijania umiejętności przekładu intersomio w procesie odbioru i przekazu informacji;
  • Rozwijanie twórczej wyobraźni uczniów i umiejętności pracy nad projektem językowym;
  • Umożliwienie uczniom pokazania swoich uzdolnień językowych, plastycznych oraz twórczych umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informatycznych;
  • Propagowanie postawy świadomego użytkownika Internetu;
  • Promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów;
  • Tworzenie płaszczyzny dla pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów oraz szkół.

W konkursie wzięło udział 13 uczniów.

Po odczytaniu protokołu Komisji Konkursowej pan Przemysław Pochylski – przedstawiciel Starosty Pilskiego oraz pani Danuta Bartosz  – prezes Fundacji Jak podanie ręki – wręczyli laureatce i osobom wyróżnionym nagrody i upominki.  Podziękowania otrzymali również nauczyciele za przygotowanie uczniów do konkursu i prawidłowy jego przebieg.

Uroczystość uświetniła obecność uczestników II Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej –  poetów z Belgii, Grecji, Niemiec, Czech, Wietnamu, USA. Ukrainy, Francji i różnych miast Polski wraz z prezesem Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich panem Markiem Wawrzkiewiczem, który przyjechał do nas z Warszawy, panią Urszulą Zyburą prezesem Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich oraz moderatorem konferencji  panią Marią Kopeć z Poznańskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.

Uczestnicy Konferencji, po wizycie na pilskim targowisku, zostali zaproszeni do szkół ponadgimnazjalnych w naszym mieście. Uczestniczyli tam w warsztatach poetyckich „W gaju Poezji – Pokazać się światu”, które przybliżyły uczniom poezję w różnych językach świata. Na przykład, warsztaty literackie w  naszym „Ekonomiku” prowadził uczestnik konferencji, poeta z Niemiec pan Dirk Uwe- Becker.

Po części warsztatowej goście udali się najpierw na typowo polski obiad: grochówkę i pierogi z kapustą i grzybami, a następnie do auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile, gdzie wędrując śladami Piete Kuhr, wysłuchali prelekcji o Pile za czasów sławnej Piete,  przygotowanej przez Dyrektora Muzeum Stanisława Staszica w Pile pana Macieja Usurskiego.

Następnie uczniowie naszej szkoły przedstawili montaż słowno-muzyczny w języku polskim i niemieckim o swojej koleżance, autorce wojennego dziennika z lat 1914-1918. Na zakończenie, w podziękowaniu za piękne przyjęcie w murach naszej szkoły, na zabytkowym fortepianie zagrał Ares Chadzinikolau – jeden z zaproszonych poetów.

 ________________________________________________

Tylko to dzieło czegoś jest warte,

z którego człowiek może się

poprawić i mądrości nauczyć.

Adam Mickiewicz.

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile

 Pani Magdalenie  Michalskiej

oraz kadrze pedagogicznej ZSE

w podziękowaniu

za czas poświęcony na zorganizowanie w Pile

 konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych Wielkopolski

„Aphorisme in Comics” – „Aforyzmy w komiksie”

–  oraz  animację 55 lekcji/warsztatów poetyckich 

„W gaju Poezji” – „Pokazać się światu”

dla uczestników

II Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej.

 

Najazd poetów na Piłę – to największe w dotychczasowej historii miasta

 wydarzenie literackie, w którym ZSE brał wiodący udział.

Komitet Konferencji serdecznie dziękuje

– za poświęcony poetom czas, 

logistykę spotkań artystycznych, 

i wiele czytelniczych poruszeń,

w blasku których stajemy się wrażliwsi na człowieka obok.

W czasach globalnych rozwiązań oraz bliskości przeżywanej

zbyt często tylko w wirtualnym świecie

to wyjątkowe działania pokazujące siłę dobra

i zwykłych ludzkich odruchów.

 

 

Komitet organizacyjny II MKP:

Danuta Bartosz – kurator Konferencji

Urszula Zybura – prezes Wlkp Oddziału ZLP

prof. dr hab. Andrzej Sitarski – dyrektor Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM

dr Ryszard Kupidura Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM

Maria Kopeć – Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego

Aleksandra Wyganowska – prezes Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera

Małgorzata Jańczak – dziennikarz i reżyser Radia Emaus

Hubert Owczarek –  prezes Towarzystwa Polsko-Niemieckiego

 

 więcej: