Zapraszamy na spotkanie z twórczością Piotra Bagińskiego i prezentację audycji „Marzenie o Gotyku”, zawierającą wiersze autora

P I O T R   B A G I Ń S K I

Wiersze

Salon Poetycki im. Wincentego „Witka” Różańskiego

„PoemaCafe”, Poznań, ul. Langiewicza 2

serdecznie zapraszają na spotkanie z twórczością

P i o t r a    B a g i ń s k i e g o

w dniu 11 października 2018 roku w „PoemaCafe”,

Poznań, ul. Langiewicza 2

o godzinie 18,3o

Słowo o poezji Autora wygłosi: prof. Jacek Juszczyk

Wiersze przedstawią:

Agata Amelia Wawrzyniak, Marek Słomiak

W trakcie spotkania zostanie zaprezentowana audycja radiowa

„Marzenie o Gotyku”, zawierająca wiersze autora

Scenariusz i reżyseria  – Małgorzata Jańczak. Wiersze czyta Mariusz Puchalski.

Efekty muzyczne: Robert Łuczak

Realizacja: Irena Goszczyńska

Audycję wyprodukowano w PR-Poznań

Emitowano w PR III i radiu „Emaus”

    Serdecznie Zapraszam:

Marek Słomiak

 

db