Przypominamy, 12 maja mija termin nadsyłania prac na XXII Turniej Poetycki „O koronę wierzbową”

XXII TURNIEJ POETYCKI „O KORONĘ WIERZBOWĄ”

Lednicka Wiosna Poetycka

XXII EDYCJA

Regulamin

Turnieju Poetyckiego „O KORONĘ WIERZBOWĄ”

Turniej adresowany jest do uzdolnionej literacko młodzieży szkolnej w wieku od 12 do 19 lat.

Jego celem jest odkrywanie i rozwijanie młodych talentów poetyckich, propagowanie patriotyzmu, wiedzy przyrodniczej, historycznej oraz geograficznej o Ziemi Lednickiej.

Warunki uczestnictwa:

  • należy nadesłać maksymalnie 3 niepublikowane teksty poetyckie,

mogą być tematycznie związane z:

  • Ziemią Lednicką

  • Setną rocznicą Powstania Wielkopolskiego

Teksty prosimy przesyłać w 3 egzemplarzach (wydruk),

dodatkowo w wersji elektronicznej (płyta) do ewentualnej publikacji,

  • każdy egzemplarz musi być podpisany (imię, nazwisko, wiek,

  • adres uczestnika, nazwa i numer telefonu szkoły,

  • prace należy nadsyłać w terminie do 12 maja 2018 r. na adres:

Biblioteka Publiczna Gminy Łubowo

ŁUBOWO 13 f,
62-260 ŁUBOWO

(z dopiskiem na kopercie)

XXII Lednicka Wiosna Poetycka

Turniej Poetycki

„O KORONĘ WIERZBOWĄ”

Turniej Jednego Wiersza.

Wiersze oceniają jurorzy (poeci, poloniści). Rozstrzygnięcie Turnieju odbędzie się podczas uroczystego spotkania w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w drugiej dekadzie maja (sobota lub niedziela). Laureaci zostaną powiadomieni o nagrodach na 3 dni przed planowaną imprezą. Nagrodzone utwory odczytają autorzy. Przewidziano także zajęcia warsztatowe oraz możliwość prezentacji zgłoszonych tekstów.

Nagrodą główną w turnieju O KORONĘ WIERZBOWĄ” będzie niespodzianka.
Organizatorzy serdecznie zapraszają młodych twórców,
miłośników poezji i Ziemi Lednickiej do uczestnictwa

w Turniejach„O KORONĘ WIERZBOWĄ”  i Turnieju Jednego Wiersza.

Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu oraz bezpłatnym wykorzystaniem wizerunku uczestnika w celach związanych z realizacją statutową placówki i promocją (upublicznianie zdjęć).

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:

61/427-59-34 lub 61/820 -91 -65, kom. 695 501 313

e – mail stanislawa.lowinska@wp.pl

PS Finał odbędzie się po 20 maja 2018 r.

Stanisława Łowińska

Projekt realizowany przez Fundacje Literacką Jak podanie ręki

przy wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego