Leokadia Komaiszko „Listy z daleka”

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, Przyjaciele, Sympatycy ‚Listów z daleka’.
…Do słowników encyklopedycznych Polski i świata, dla mediów polonijnych, polonijnych bibliotek cyfrowych stowarzyszenie Salon Polskiej Kultury w Liège Chênée zbiera informacje o Polakach i Polonii w Liège, o osobach już renomowanych i dopiero w chwili obecnej dających się poznać jako aktywne dla polskiej sprawy. Korzystając z okazji, osoby w ten lub inny sposób udzielające się dla ‚Listów z daleka’, będą zgłaszane do tych polonijnych źródeł. Najwyżej ktoś z Państwa woli zostać incognito, to uszanujemy. Chociaż o ‘Listach z daleka’ i ich współpracownikach mamy sporo adnotacji zarówno w kolekcjach cyfrowych o Polonii, jak też w zbiorach bibliotek klasycznych – np. Biblioteka Narodowa w Warszawie, Instytut Badań Literackich w Warszawie / Pracownia Bibliografii Bieżącej w Poznaniu, Biblioteka Jagiellońska, Polonia.org / Polacy za granicą – to Redakcja uważa, że warto i nadal udzielać informacji o wieloletniej działalności naszego emigracyjnego periodyku, Polonusów i Polaków z pismem związanych….   –  urywek z  artykułu wstępnego ‚Listów z daleka’ Nr 144. 
 
Zapraszany do pełnej lektury aktualnego wydania czasopisma,
Z szacunkiem – Redakcja
OKKE –Listy z daleka  Belgia