„Powrót do Jaskini” Andrzeja Mularczyka

Danuta Bartosz

Tak się stało, że byłam pierwszą czytelniczką wierszy Andrzeja J. Mularczyka, zawartych w tym tomie. Jego poezja rodzi się na gruzach współczesnego zrujnowanego świata, w którym autor pragnąc przywrócić nadzieję.  odsyła nas do dialogu z Bogiem, któremu to my ludzie, mamy wyznaczać zadania:

(…) Przyzwyczajaj się do ludzi / nie do bogów na ziemi /Bogu  w sandałach / wyznaczaj zadania / Jest / Niezniszczalny /nigdy nie zmęczy Go / naprawianie świata (…).

Autor ucząc nas pokory, ostrzega przed własnym „ego i pychą”, która pokusą może nas zniewolić. W wierszu „Order” czytamy :

(…) W dniu / kiedy dadzą order / zmień wyznanie / Będą nim kusić / pokazywać jak jest ważny / i ile od niego zależy / Jeżeli uwierzysz / będziesz ich wyobrażaniem,(…)

W świecie globalnej komercji – trudno się poezji przebić. Podobnie jak Wiesław Kazanecki (nieżyjący poeta z Białegostoku), który konkludował:  (…) Zdegenerowała się IDEA w poezji./ Estetyka zdominowała ETYKĘ /Perwersja zdławiła wrażliwość / Polityka uśmierciła HUMANIZM.(…), Mularczyk wchodząc w poetycki dialog wskazuje własne źródło NADZIEI, w którym jego poezja próbuje przywrócić ludzkim twarzom ŚWIĘTOŚĆ, a marzeniom zwykłego człowieka pragnie przybliżyć horyzont SPEŁNIENIA. W wierszu „Biblioteki” pisze:

(…) Na początku było tylko słowo /  zobacz / biblioteki są wszędzie  / każda / jak ul śpiewający.(…)

 Albo pełna nadziei spełnienia puenta wiersza pt „2019”:

(…) uda się z wosku i piór utoczyć kamień / na szczycie zatrzeć dłonie / wskrzesić ogień / który nie zgaśnie / gdy podpali dzień wierszem (…)

Wiersze Andrzeja J. Mularczyka wzruszają i uczą jak przemieniać życie,  aby w pełni zrozumieć jego sens.

Czegoż więcej oczekiwać od poezji?

Życzę, aby poetyckie strofy Autora nigdy nie zatraciły czytelniczego Światła miłowania.


© WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH
© FUNDACJA LITERACKA JAK PODANIE RĘKI
© ANDRZEJ JAKUB MULARCZYK
ISBN: 978-83-67860-08-6 seria wydawnicza 69
Projekt okładki: Kamila Kampa
Grafiki: Mariusz Korczak
Redakcja Ada Jadwiga Matysiak, Bożena Mularczyk
Redaktor, skład  i koordynator projektu:Danuta Bartosz
Druk/Printing: Zakład Poligraficzny Antoni Frąckowiak
Poznań, www.afdruk.pl

Andrzej Mularczyk – ur. 18.01.1953 r. w Lubinie. Pisarz. Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Wrocławskiej. Debiut literacki w Piśmie Politechniki Wrocławskiej  Sigma. Jest publikowany  w  wielu  czasopismach  kulturalnych i  almanachach.  Brał   udział  w  konkursach  poetyckich oraz prozatorskich, otrzymał wiele nagród.  Aktualnie  współpracuje z tygodnikami regionalnymi: Ilustrowany Tygodnik Powiatowy w Wieruszowie oraz Nasze Strony Ostrzeszowskie. Regularnie zamieszcza w nich  felietony i sytuacyjne opowiadania promujące twórczość miejscowych autorów.

Mariusz Korczak – artysta malarz, ur. 27.05.1949 r. w Rawie Mazowieckiej. Studia na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (pracownia J. Sterna i J. Nowosielskiego) oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (pracownia S. Gierowskiego). Dyplom w 1977 roku.