Ważna informacja ZLP

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy po piórze! Otrzymałem informację z Warszawy dotyczącą płacenia składek. Polecono, abym przygotował listę osób, które nie płacą składek, celem skreślenia ich z listy członków. Termin mija na początku grudnia.
Proszę, weźcie sobie do serca to, że będę płakać po każdym skreślonym z listy, a tak niewiele trzeba. Składki od bardzo wielu lat są w tej samej kwocie, czyli 10 zł miesięcznie, co daje nam 120 zł na rok.

Podaję nr konta: 11 1240 6524 1111 0011 1705 3246

Weźcie, proszę, pod uwagę, że rok już się zaraz skończy i przyjdzie płacić za następny.
Jeżeli ktoś nie  wie, czy zapłacił albo ile zapłacił, to podaję telefon do Aliny: 697 770 447 lub do mnie: 505 155 388
Pozdrawiam Was wszystkich
Prezes WO ZLP – Krzysztof Galas