Andrzej Sikorski nie żyje… CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Odszedł nasz serdeczny kolega, poeta, pisarz, publicysta.  Jego ponadczasowe wiersze, które po nim zostały są najczystszym żródłem poetyckiej mocy – w świecie komercji, dają łaskę wyciszenia. W antologii pt. „Wy jesteście świadkami tego” w 2011 roku ukazał się jego wiersz pt.:

„W odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie”

Po krzyżu

dali Mu jeść i pić
i patrzyli
który pierwszy
i który będzie na końcu
najbliżej tych dłoni
stóp i złamanego żebra.

Obiecywał niełatwe odejście
i powrót w czerwieni
by iść
po krańce
ze zdumieniem
dziecka  i brata
na wysokość
Słowa
tutaj i teraz
i potem.

Był animatorem kultury. Przez wiele lat u Karmelitów Bosych w Piwnicy duchowej w Poznaniu  organizował  cykliczne spotkania poetyckie,integrujące środowiska twórcze Poznania.  Na corocznym spotkaniu opłatkowym promował antologie poezji bożonarodzeniowej, które zwykle wydawał na własny koszt. Do antologii zapraszał poetów z Poznania i Wielkopolski. Promował debiuty.

Dziennikarz, publicysta, redaktor radia Emaus. W okresie (2003-2019) prezentował autorskie audycje Notki” oraz  wspólnie z s. Ines Krawczyk MCHR – niedzielne audycję dla dzieci Owieczka Magda i przyjaciele” (wcześniej pod nazwą „Niedziela z Aniołem”.

Był jednym z najbardziej znanych poznańskich archeologów. Pracując ze studentami na wykopaliskach Ostrowa Tumskiego, informował media o odkrywanych śladach siedziby pierwszych Piastów.

Studiował archeologię na UAM w latach 1973-1978, Jego praca magisterska pt.: „Osada w Nawinie (stan. 6), woj. Koszalin”, była opublikowana w „Koszalińskich Zeszytach Muzealnych”, t. 9, 1979, s. 3-45. Asystenturę odbył w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu w latach 1978-1979. Od 1979 r. do chwili obecnej był wykładowcą w Instytucie Prahistorii na Wydziale Archeologii UAM.

WIĘCEJ: