Poetycki bukiet wiosennych kwiatów w Bibliotece Publicznej w Ostrowie Wlkp.

Tym razem, spotkanie poetów Wielkopolskiego Oddziału ZLP odbędzie się w Bibliotece Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wlkp. W spotkaniu wezmą udział poetki:  Danuta Bartosz, Elżbieta Mikołajczyk, Eugenia Zawidzka oraz Urszula Zybura.

Alina i Krzysztof Galasowie – znani jako Duet muzyczny Uzależnieni od marzeń – zaprezentują kilka piosenek poetyckich z własnymi tekstami.

Zapraszamy na spotkanie. 

Kilka słów o Bibliotece: 

Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego mają możliwość korzystania z najn­owoc­ześn­iejs­zej biblioteki publicznej w Wielkopolsce. Ważnym elementem nowego budynku, w którym mieści się Biblioteka Główna, jest jego funkcjonalność. W bibliotece została zbudowana sieć komputerowa, która spełnia dzisiejsze oczekiwania czytelników a jesteśmy przekonani, że również przyszłe.
Dążymy do tego, aby cała działalność biblioteki była w pełni zautomatyzowana.
Biblioteczny budynek dostosowany jest do obsługi czytelników niep­ełno­spra­wnyc­h. Są podjazdy, winda, szerokie przejścia pomiędzy regałami. Z myślą o osobach niewidzących i niedowidzących Biblioteka rozpoczęła gromadzenie i udostępnianie książek na kasetach magnetofonowych. Dla osób mających kłopoty z poruszaniem się, uruchomiono nową usługę „Książka na telefon”, polegającą na dostarczaniu książek do domu.
Nowoczesna i funkcjonalna Czytelnia Biblioteki Głównej przystosowana jest do zróżnicowanych potrzeby czytelników. Wyodrębniona została część, gdzie znajduje się czytelnia czasopism prowadzona w formie klubowej, czytelnia naukowa tradycyjnie przystosowana do indywidualnej pracy oraz czytelnia komputerowa. Przy stanowiskach komputerowych czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów multimedialnych, informacyjnych baz danych jak również z największego źródła informacji jakim jest Internet. W czytelni udało się wyodrębnić małą galerie, gdzie czytelnicy mogą podziwiać różnorodne ekspozycje przygotowywane przez pracowników biblioteki.
Również Wypożyczalnia Biblioteki Głównej zmieniła swoje oblicze. W wypożyczalni zostało zgromadzonych około 57 tys. książek ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników. Gromadzimy i udostępniamy literaturę piękną, popu­larn­onau­kową­, naukową. Staramy się również gromadzić książki z najp­opul­arni­ejsz­ych kierunków studiów, m.in. historii, prawa, ekonomii, politologii. Czytelnicy mogą samodzielnie dokonywać wyboru książek, a przestronne ustawienie regałów umożliwia swobodne poruszanie się po wypożyczalni.
Biblioteka posiada w swoich zbiorach również „cymelia” (starodruki), których „perełką” jest wydany w 1593 r. „Nowy Testament Pana Naszego”. Ponadto do najciekawszych pozycji należą „Kazania na niedziele i święta” z 1606 r. oraz „Zbiór praw Państw Królestwa Pruskiego” z 1853 roku. W sumie Biblioteka posiada 35 takich cennych książek.
Biblioteka Główna jest największa placówką biblioteczną w mieście nie tylko z racji wielkości zbiorów, ale także ilości zare­jest­rowa­nych­ czytelników, których obecnie posiada 6 194. Wypożyczają oni w 2008 roku 65 265 książek. Z Czytelni Biblioteki Głównej korzystało w ubiegłym roku 13 910 użytkowników, którzy wypożyczyli 30 825 woluminów.
W ramach struktury Ostrowskiej Biblioteki działa również 5 filii bibliotecznych, w których zare­jest­rowa­nych­ jest 8 209 czytelników mających do dyspozycji księgozbiory liczące łącznie 94 tys. woluminów. W placówkach tych wypożyczono w ub. roku 136 tys książek. Biblioteka Główna i wszystkie filie odwiedziło w ub. roku łącznie 110 896 osób.
Katalog Biblioteki to nie tylko szufladki z kartami, ale również jego komputerowy odpowiednik gdzie czytelnicy mogą łatwo i szybko znaleźć informację o poszukiwanych książkach.
Wypożyczanie książek jest zautomatyzowane. Wszystkie książki zostały zaopatrzone w kody kreskowe. Tradycyjne, papierowe karty czytelnicze w naszej Bibliotece zostały zastąpione kartami plastikowymi, które umożliwiają automatyczną identyfikację czytelnika.
Nowoczesna forma wypożyczania książek przyspiesza i ułatwia pracę.
Ostrowska Biblioteka Publiczna jako instytucja upowszechniania kultury, poza działalnością ściśle związaną z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem materiałów bibliotecznych, prowadzi szeroką działalność kulturalną związaną z popularyzacją książki i czytelnictwa. Organizujemy wystawy, konferencje, spotkania autorskie oraz konkursy. Aktualne informacje na ten temat można znaleźć.
O nowoczesności, otwartości na czytelnika naszej Biblioteki mówimy nie tyko my, ale również nasi czytelnicy, którzy zmianę w Bibliotece przyjęli z dużą radością i zadowoleniem. Biblioteka stała się wizytówką miasta, kolejnym obiektem który nie tylko warto zobaczyć, ale do którego po prostu trzeba przyjść i skorzystać z jednej wielu interesujących propozycji.

więcej:

Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiegow Ostrowie Wlkp

historia 70 lat Biblioteki: gazeta w pdf