Zapraszamy do udziału w XXXIVOgólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jana Krzewniaka

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sportu w Karczewie z siedzibą przy ul. Bohaterów Westerplatte 55, 05 -480 Karczew. Partnerem konkursu jest Urząd Miejski w Karczewie.

więcej informacji

REGULAMIN- Krzewniak 2023

Załącznik nr 1- Krzewniak 2023

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

db