Petycja w sprawie Domu Literatury w Warszawie

Uczestnicy VI Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej – Poznań, Kalisz – 2022, podpisali list poparcia dla petycji Związku Literatów Polskich w sprawie zachowania dla polskiego środowiska literackiego Domu Literatury w Warszawie.

(Na zdjęciu pierwsza strona listu)