Wybrane zostały nowe władze naszego oddziału

W dniu 23 kwietnia 2022 r. w Kaliszu odbyło się Walne Zebranie członków Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Wybrano na nim nowe władze naszego Oddziału w składzie:

ZARZĄD :

Prezes – Maria Duszka

Wiceprezes – Urszula Zybura

Wiceprezes – Krzysztof Galas

członkowie Zarządu; Paweł Władysław Płócienniczak i Adam Wiśniewski

Komisja rewizyjna: Tomasz Kruczek, Zygmunt Krasuń i Marek Preisler

Sąd koleżeński::

Eugenia Zawidzka (przewodnicząca), członkowie: Danuta Bartosz i Andrzej Mularczyk

Życzymy nowym władzom owocnej pracy i wielu sukcesów.