Krótka piłka: „Wieża Babel – słowa na dotyk”

W cyklu „Krótka piłka” Izabela Fietkiewicz-Paszek omawia antologię wydaną niedawno przez
Fundację Literacką „Jak podanie ręki” i Wielkopolski Oddział ZLP
W dzisiejszym odcinku: ekstraserw: „Wieża Babel – słowa na dotyk” antologia

pod red. Danuty Bartosz i Witolda Zakrzewskiego

00:06:50 wywiad z Michałem Brajerem 00:15:08 wywiad z Magdaleną Krytkowską

Vlog literacki Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu

prowadzony przez Izabelę Fietkiewicz-Paszek.