V MKP w Kaliszu

Piątek, 22 października 2021 r,

„PO-TYCZKI AFORYSTÓW”

Poeci V Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu..