LISTOPAD 2021 LESEN GEHEN_ZAPROSZENIE

 W ramach V Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Poznaniu

oraz Biblioteka Filologiczna NOVUM UAM w Poznaniu

organizują dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

z województwa wielkopolskiego oraz powiatu wałeckiego

VII edycję Konkursu Pięknego Czytania

„Lesen gehen…”.

LISTOPAD Biblioteka NovumLESEN GEHEN_ZAPROSZENIE 

Ze względu na obecną sytuację tegoroczny konkurs odbędzie się w nowej formule:

Do etapu wojewódzkiego należy wysłać nagrane prezentacje wierszy.

Regulamin konkursu, lista tytułów utworów, deklaracja uczestnictwa szkoły oraz formularz zgłoszeniowy są do pobrania w zakładkach. Teksty utworów zostaną przesłane razem z potwierdzeniem odbioru deklaracji uczestnictwa szkoły.

Deklarację uczestnictwa prosimy przesłać/potwierdzić do 30 września 2021 r., formularz zgłoszeniowy do etapu wojewódzkiego do 28 października 2021 r., nagrania wierszy  najpóźniej do 15 listopada 2021  na adres: lesen_gehen@wp.pl

Wyniki laureatów konkursu ogłoszone zostaną na stronach organizatorów  30 listopada 2021 r.   

Koordynatorka konkursu:

Wiesława Metello-Kasprzyk lesen_gehen@wp.pl

Koordynator z ramienia Biblioteki Filologicznej Novum UAM:

Łukasz Banaszaklukasz.banaszak@amu.edu.pl

Naszym konkursem włączamy się do  projektu InterLese oraz V Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej

organizowanej przez

Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich oraz Fundację Literacką „Jak podanie ręki”.

Wielkopolski Oddział ZLP

więcej: http://bfn-www.home.amu.edu.pl/?cat=6

 KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA „LESEN GEHEN…”

Regulamin konkursu

Lista tytułów utworów

Deklaracja uczestnictwa szkoły

Formularz zgłoszeniowy

więcej: http://bfn-www.home.amu.edu.pl/?cat=6

db