Jan Janusz Tycner – po 40. latach ze strofami poezji…

Danuta Bartosz – będąc poetką od 3, 5 roku mieszkającą na Ratajach (Stare Żegrze), w Poznaniu –  nie mogę pominąć … Czytaj dalej Jan Janusz Tycner – po 40. latach ze strofami poezji…